20221115 125519

U Općoj bolnici „ Prim. dr. Abdulah Nakaš“ danas je održana sjednica Senata ove zdravstvene ustanove kojoj su prisustvovali i šefovi bolničkih odjela.
Prim. dr. Željko Ler, predsjednik Senata je iskazao žaljenje što nisu urodili plodom nastojanja da se Opća bolnica transformiše u kantonalnu te je izrazio nadu da će nova vlast u Kantonu Sarajevo završiti započeti posao .
Potom se prisutnima obratio prof. dr. Ismet Gavrankapetanović, direktor Opće bolnice, najprije se zahvalivši uvaženim senatoricama i senatorima na dosadašnjoj saradnji te svim uposlenicima na predanom radu.
Ovom prilikom direktor Gavrankapetanović je prezentirao izvještaju o radu u 2022. godini. U izvještaju je pored ostalog naglašeno da je u odnosu na raniji period broj prijema na bolničko liječenje porastao skoro za duplo i da je u prvih devet mjeseci ove godine u Općoj bolnici bilo na hospitalizaciji 12. 428 pacijenata, a da je broj pruženih zdravstvenih usluga na bolničkim kabinetima narastao na više od milion ( 1. 113 437 .)

20221115 121810

Liste čekanja su  smanjene na svim  odjelima, a zapažen rezultat je ostvaren na Odjeljenju za radiološku dijagnostiku. Broj pruženih usluga na ovom odjelu u proteklih devet mjeseci premašio je  80 hiljada .Slična situacija je i na Urgentnom centru ,Kabinetu za ortopediju, Kabinetu za ginekologiju i akušerstvo,Kliničkoj laboratoriji  ali i na drugim bolničkim odjelima.
Kao veliki uspjeh  u ovogodišnjem radu  direktor Gavrankapetanović je istakao iskorak koji je napravljen na  odjelu za gastroenterologiju, gdje su uvedene tri  visoko sofisticirane  procedure  čime je značajno   poboljšana dijagnostika i  tretman bolesti  probavnog trakta te  brže i efikasnije  liječenje  naših pacijenata. 
Podsjetio je da  je Opća bolnica  prva u regionu  uvela Motornu spiralnu enteroskopiju , Interventni  endoskopski ultrazvuk te  samostalan rad zahvata ERCP- metodom.
Kako bi odgovorili  zahtjevima  pacijentica i približili se  kvalitetom usluge razvijenim zemljama, anesteziolozi i ginekolozi Opće bolnica  omogućili su bezbolni porod dostupan 24 sata, a otvorena je  i  Ambulanta za terapiju boli. 
U ovoj godini je  uveden je  “ zlatni sat” u saradnji sa  Centrom za srce i zajedničko zbrinjavanje  pacijenata  sa akutnim  koronarnim sindromom.
Na Odjeljenju za ortopediju ponovo se rade operacije  ugradnje  vještačkog koljena, ugrađuju se proteze najnovije generacije, a  ortopedski tim  je počeo raditi   i operaciju skolioze uz pomoć novog uređaja  za neuromonitoring, kojim se prati funkcija kičmene moždine tokom operativnog zahvata. 
I na Odsjeku za kardiologiju su uvedene dvije nove metode: Stres dobutaminska ehokardiografija / DSE/, a otkriva  aterosklerotska bolest koronarnih arterija i        
Test  procjene Rezerve koronarnog protoka (CFR. )
  Pored toga  je otvorena   Dnevna bolnica  za onkološke, dijabetološke , gastroenterološke i druge pacijente koji  u  bolničkim uslovima i pod nadzorom ljekara i medicinskih sestara mogu dobiti svoju  terapiju i nakon   par sati otići  kući.
Medicinskih tim odjela za otorinolaringologiju je počeo  raditi  endoskopske operacije sinusa FESS, uz superviziju mr. sci. dr. Hasana Altumbabića, specijaliste otorinolaringologije sa UKC Tuzla, a na  pedijatriji je uvedena nova metoda- rana detekcija poremećaja sluha kod novorođenčadi , a koja povećava šanse za  izliječenje.
Od planova za narednu godinu  izdvojeni su sljedeći projekti:
Formiranje Veteranske bolnice ,   odjela Onkologije gdje bi se aplicirala kemoterapija  pacijentima  oboljelim od malignoma probavnog trakta i melanoma, otvaranje i opremanje Fonijatrijskog  kabineta, kadrovsko popunjavanje i  uvođenje novih usluga na Mikrobiologiji te osnivanje Kliničke  farmakologije.
Od građevinskih radova  planirana je adaptacija  i preseljenje  specijalističko- konsultativnog  segmenta ginekologije  na II sprat Upravne zgrade kojim će se  omogućiti adekvatnija usluga u primjerenijim uslovima, adaptacija hiruške intenzivne njege-formiranje Jedinice za   centralni monitoring pacijenata po najsavremenijim principima, rekonstrukciju odjela za Patologiju, popravka liftova i vešeraja.
Senat Opće bolnice  je pozdravio  impresivne rezultate  rada   i veliki iskorak koji je napravljen  u radu ove zdravstvene ustanove kao i planove za naredni period. 

Misija i vizija

Misija

JU OBS

Akreditacija OBS Akaz Small

Nove usluge

 0000 OBS naslovna

 

AKAZ WEB 2014

PRIJAVITE KORUPCIJU

STOP KORUPCIJI