IMG 0b531f2046de735805fe4b1a23a2132b V 1

Medicinske sestre i tehničari Opće bolnice "Prim. dr. Abdulah Nakaš " na nedavno održanom „ Nacionalnom kongresu sa međunarodnim učešćem“, kojeg je organizirala ,peti put po redu ,Unija udruženja medicinskih sestara i zdravstvenih tehničara Republike Srbije na Tari, imali su zapaženo učešće.
Rad Armina Hadžića, magistra zdravstvene njege i odgovornog tehničara Odsjeka za opću hirurgiju o temi : "Suživot s medicinskom sestrom" (usmena prezentacija) proglašen najboljim .
Također, zajednički rad medicinskih sestara sa Odsjeka za opću internu medicinu i gastroenterologiju Alme Memić i dipl.med. sestre Amele Trbić, glavne med. sestre Odjeljenja za interne bolesti o temi: "Uloga medicinske sestre/tehničara u promociji zdravlja" (poster prezentacija) je proglašen najboljim.
Aktivno učešće na ovom skupu imali su i ostale medicinske sestre/tehničari sa svojim radovima: Amila Šabeta, Amira Hasanović, Elma Mahmutović, Hasna Čajić, Amela Isanović, Valentina Dervišbegović, Alma Hadžić i Elvedin Dervišević.