sejlamirza

U posljednja 24 sata na hospitalizaciju u Opću bolnicu „ Prim. dr. Abdulah Nakaš“ primljeno je 68 pacijenata, a 69 je otpušteno iz Ustanove. Na Urgentnom centru je pregledano 108 pacijenata, od kojih je 11 primljeno na bolničko liječenje.
U ovoj zdravstvenoj ustanovi jučer je bilo ukupno 1.303 pregleda, među kojima je 326 urađeno na Odjeljenju za radiološku dijagnostiku, 155 Odsjeku za kliničku laboratoriju, 113 Kabinetu za ortopediju , 52 Odsjeku za nuklearnu medicinu, 50 Kabinetu za plastičnu hirurgiju, 49 Kabinetu za akušerstvo, 42 Savjetovalištu za dermatologiju,42 Kabinetu za oftalmologiju, 41 Kabinetu za opću hirurgiju, 39 Kabinetu za neurologiju, 38 Kabinetu za opću internu medicinu, 32 Kabinetu za pulmologiju, 21 Kabinetu za gastroenteralnu gastroskopiju, 10 Savjetovalištu za dijabetes, 9 Kabinetu za vaskularnu hirurgiju, 9 Kabinetu za kardiologiju, 7 Kabinetu za ginekologiju, 7 Savjetovalištu za infektologiju itd. U ovoj zdravstvenoj ustanovi jučer su rođene 4 bebe, a u operacionim salama je urađeno 27 operacija i to 1 hitna i 26 planiranih. Ukupno je pruženo 5.294 zdravstvene usluge.