anessss

Dr. Stoja Erić, dr. Eldina Jugo-Arslanagić, dr. Denis Imamović i dr. Ivan Keser, ljekari anesteziolozi sa Odjeljenja za anesteziju i intenzivnu terapiju Opće bolnice „ Prim. dr. Abdulah Nakaš“ , a u okviru kontinuirane edukacije i poboljšanja kvalitetete pružene usluge , završili su POCUS radionicu za certificiranog edukatora. (Point-of-care ultrasound -Utrazvuk uz krevet bolesnika).
Ova prestižna radionica se održala u organizaciji USabcd i Društva ljekara Vojvodine u Novom Sadu, a predavač i voditelj radionice je bio prof. Clemens Ortner.
POCUS nam omogućava primjenu ultazvuka za rano prepoznavanje najtežih stanja kod bolesnika i diferenciranje različitih patologija u jedinicama intenzivne njege, operacionim sala, hitnoj pomoći ili u ambulanti porodične medicine. Sa ovom edukacijom imamo mogućnost dalje edukacije kolega, odnosno, da pratimo u korak savremni pristup liječenja najtežih bolesnika.

Misija i vizija

Misija

JU OBS

 pneumokok simpozij poster WEB

Akreditacija OBS Akaz Small

Nove usluge

 0000 OBS naslovna

 

AKAZ WEB 2014

PRIJAVITE KORUPCIJU

STOP KORUPCIJI