opsala202222

U posljednja 24 sata na hospitalizaciju u Opću bolnicu „ Prim. dr. Abdulah Nakaš“ primljena su 72 pacijenata, a 65 je otpušteno iz Ustanove. Na Urgentnom centru je pregledano 78 pacijenata, od kojih je 8 primljeno na bolničko liječenje.
U ovoj zdravstvenoj ustanovi jučer je bilo ukupno 1.265 pregleda, među kojima je 340 urađeno na Odjeljenju za radiološku dijagnostiku, 168 Odsjeku za kliničku laboratoriju, 118 Kabinetu za ortopediju , 61 Kabinetu za opću hirurgiju, 60 Odsjeku za nuklearnu medicinu, 58 Kabinetu za urologiju, 55 Kabinetu za akušerstvo, 50 Kabinetu za otorinolaringologiju, 49 Kabinetu za opću internu medicinu, 47 Savjetovalištu za dermatologiju, 39 Kabinetu za neurologiju,18 Kabinetu za pedijatriju, 16 Kabinetu za oftalmologiju, 16 Kabinetu za fizikalnu medicinu ,11 Kabinetu za kardiologiju, 9 Kabinetu za ginekologiju,7 Savjetovalištu za infektologiju itd.
U ovoj zdravstvenoj ustanovi jučer je rođeno 8 beba, a u operacionim salama je urađeno 29 operacija i to 4 hitne i 25 planiranih. Ukupno je pruženo 4. 954 zdravstvene usluge.