Promocija knjige1

U Općoj bolnica “ Prim.dr. Abdulah Nakaš” u Sarajevu danas je promovisana knjiga:  Liječenje dijabetesa i njegovih komplikacija:rana, dijabetičkog stopala i amputacija “   autorice dr. Alme Kulenović, specijaliste interne medicine, angiologa i šefice odjela za vaskularne bolesti i komplikacije uzrokovane šećernom bolesti u francuskoj bolnici Villiers St. Denis.

Knjiga dr.Kulenović ,priznatog stručnjak za liječenje dijabetesa u Francuskoj , je sinteza njenog tri decenije dugog rada i velikog iskustva u liječenju posljedica dijabetesa.

Govoreći o sadržaju ove knjige prof. dr. Senija Rašić, specijalista nefrolog, pored ostalog ,je kazala da ona sadrži 6 poglavlja u kojima su na studiozan način obrađene posljedice ,komplikacije i načini liječenja oboljelih od dijabetesa, a donosi i smjernice i protokole za liječenje.

Knjiga  na pristupačan i praktičan način, sa mnoštvom slika, iz svakodnevne prakse je pisana jednostavnim jezikom, odražava timski rad, i služi u liječenju kao i prevenciji komplikacija šećerne bolesti, poznate kao svjetske epidemije, koja je zahvatila sve kontinente i slojeve društva.

Autorica dr. Kulenović u svom obraćanju je naglasila da je njena knjiga namjenjena cijelom timu ljekara, specijaliziranih medicinskih sestara, fizioterapeuta, pa i samim bolesnicima da im pomogne u ovoj teškoj bolesti i da se prezentiraju pozitivni rezultati dobiveni znanjem, radom i trudom velikog tima ljudi.

U ime Udruženja dijabetičara na današnjoj promociji je govorio Mladen Jelačić- Troka, humanista i glumac ,koji je iz ličnog iskustva   objasnio značaj izlaska ovakve stručne literature.

Promocija knjige2

Dr. Alma Kulenović,zahvalila se ljubaznim domaćinima na čelu s prof. dr. Ismetom Ggavrankapetanovićem, direktorom ove zdravstvenu ustanove na mogućnosti da se organizira ovakav događaj, a posebno je pohvalila njegov dosadašnji angažman na razvoju bolnica kao i zalaganje uposlenika, pogotovo u vremenu pandemije Covid-19.

Dr. Alma Kulenović rođena Lihić, živi u Francuskoj od 1990. godine, gdje je došla prije rata na jednogodišnju  postspecijalističku stipendiju francuske vlade, a ljekarsku karijeru je počela sa 23 godine kao asistent na Institutu za fiziologiju i biohemiju Medicinskog fakulteta u Sarajevu 1982. godine, jer je kao izvrstan student zadržana na fakultetu.

U Francuskoj je završila   specijalizaciju iz vaskularnih bolesti i kardiologije i interne medicine.Uslijedile su i duge godine usavršavanja drugih disciplina, kao što su fizijatrija, podologija i posebna specijalizacija iz izrade i primjene različitih ortopedskih pomagala (proteza, orteza, ortopedskih cipela i  uložaka kod različitih bolesti,  komplikacija i posljedica  dijabetesa) .

Knjiga je u Francuskoj objavljena ranije,, a sada je prevedena na naš jezik i bit će besplatno podjeljena Udruženjima dijabetičara i bolnicama u BiH.

Sarajevo, 22.06.2022.