U proteklom, teškom periodu pandemije Covid-19, kako za građane tako i za medicinare , koji su uložili ogromnu energiju i svoje znanje da na najbolji način odgovore novom zdravstvenom izazovu, stizala su na adresu Opće bolnice „Prim. dr. Abdulah Nakaš“ brojna pisma zahvalnih pacijenata .

Jutrošnju zahvalnicu upućenu Upravu i osoblje ove zdravstvene ustanove, možete pročitati u nastavku, a potpisuje je monsinjor Ante Meštrović.

20210611 080242

Misija i vizija

Misija

Simpozij "COVID I POSTCOVID"

CovidPoziv

Prijava:

QRCode for Prvi bh simpozij s međunarodnim učešćem COVID I POSTCOVID 1

ZO OBS

JU OBS

Akreditacija OBS Akaz Small

AKAZ WEB 2014