slikaKongress

„COVID I POSTCOVID“
i
„ROBOTIKA U ORTOPEDIJA I TRAUMATOLOGIJI“

Ovaj međunarodni stručni skup je zakazan za petak, 21.05.2021. god. u Općoj bolnici sa početkom u 11 h . Predavači su istaknuti profesori iz Istambula i prisutnima će prezentirati dosadašnja iskustva iz Turske u liječenju pacijenata oboljelih od Covid-19.
Programom je planirano da prof. dr. Rumeyza Kazanciogolu, rektorica Univerziteta Bezmialem, govori o bubrežnim oboljenjima i Covid pandemiji.
Prof. dr. Senad Kalkan će održati predavanje o ženskim urinarnim inkontinencijama, a prof. dr. Sedat Ziyade , će govoriti o tumoru pluća i Covid pandemiji.
O iskustvima i izazovima u liječenju pacijenata od Covid-19, u Općoj bolnici prezentacije će održati voditelj Covid tima ove ustanove prim.dr. Ednan Drljevič, te dr. Anela Šubo i dr. Amir Selimagić.
Simpozij će se završiti sa dva predavanja prof. dr. Ibrahim Tuncay, koji će govoriti o robotičkoj navigaciji kod ugradnje proteza kuka i koljena te o sindromu femoroacetabularnog kontakta i artroskopija kuka.