Magnet rad

Od 17. jula do jutros ( 27. oktobar) u Općoj bolnici „Prim. dr. Abdulah Nakaš“ je pruženo 330 015 usluga. Na Urgentnom centru je bilo 10 060 pregleda a u istom periodu je urađeno 3132 operacije (elektivne, hitne i ambulantne). Na hospitalizaciji je bilo 3 227 pacijenata a iz bolnice je otpušteno 3 573.
Za nešto više od tri mjeseca na Odjeljenju za radiologiju je bilo 24 252 pregleda, Odjeljenju za hirurgiju 15 738 , Odjeljenju za internu medicinu 8 441, Odjeljenju za ginekologiju 4081 pregled ,Odjeljenju za neurologiju 3668 (pregleda i usluga) te Odjeljenju za intenzivnu njegu i terapiju 2479 pregleda (OET+ spinalna anestezija +pregledi). Medicinsko-biohemijski laboratorij Opće bolnice u ovom periodu je pružio 12 195 usluga .
Pored toga, od jučer je u funkciji novoformirani Covid- Infektivni odjel za zbrinjavanje lakših i srednje teških pacijenata ,u koji su odmah po otvaranju primljeni prvi pacijenti zaraženi koronavirusom.