OBS Naslovna white 2018

U protekla tri mjeseca u Općoj bolnici „Prim. dr. Abdulah Nakaš“ je pruženo skoro 300 hiljada usluge a samo preko Urgentnog centra je bilo 9535 pregleda.
U ovom periodu je urađeno 2 951 operacija (elektivne, hitne i ambulantne).
U ovom periodu u bolnicu je primljeno 2953 pacijenata, dok je bolnički tretman završilo i kući otpušteno njih 3270.

Učinak tromjesečnog rada bolničkih odjela:
Odjeljenje za radiologiju 22 562 pregleda,
Odjeljenje za hirurgiju 14 827 pregleda
Odjeljenju za internu medicinu 7755 pregleda
Odjeljenju za ginekologiju 3757 pregleda
Odjeljenju za neurologiju 3341 pregled,
Odjeljenje za intenzivnu njegu i terapiju (OET+ spinalna anestezija +pregledi) 2395.
Medicinsko-biohemijski laboratorij Opće bolnice za tri mjeseca je pružio 11240 usluga.