OBS i KS

Od početka rada Urgentnog centra 24 sata (17. juli do 12. oktobra ove godine) u Općoj bolnici „Prim. dr. Abdulah Nakaš“ ukupno je pruženo 272 124 usluge, a samo preko Urgentnog centra je bilo 8693 pregleda.
U ovom periodu je urađeno 2729 operacija (elektivne, hitne i ambulantne) a u bolnicu je primljeno 2635 pacijenata, dok je bolnički tretman završilo i kući otpušteno njih 2854.
Broj pruženih usluga po odjeljenjima broji se u hiljadama. Tako je na Odjeljenju za radiologiju bilo 20 337 pregleda, Odjeljenju za hirurgiju 13540, Odjeljenju za internu medicinu 7006, Odjeljenju za ginekologiju 3385, Odjeljenju za neurologiju 2824 te na Odjeljenje za intenzivnu njegu i terapiju 2314. Medicinsko-biohemijski laboratorij Opće bolnice za nepuna tri mjeseca je pružio 10 551 uslugu.