OBS white

Od 17. jula ove godine i početka rada Urgentnog centra 24 sata do jutros (07. 10.) u Općoj bolnici „Prim. dr. Abdulah Nakaš“ ukupno je pruženo 255 886 usluga. Samo preko Urgentnog centra je bilo 8 242 pregleda. U ovom periodu je urađeno 2600 operacija (elektivne, hitne i ambulantne) a u bolnicu je primljeno 2 463 pacijenata dok je bolnički tretman završilo i kući otpušteno 2647 pacijenata.
Najviše pregleda je bilo na Odjeljenju za radiologiju ukupno 19 086 te na Odjeljenju za hirurgiju 13 023. I na ostalim odjelima Opće bolnice bilježimo ogroman priliv pacijenata.Tako je na Odjeljenju za internu medicinu bilo 6680 pregleda, Odjeljenju za ginekologiju 3096, Odjeljenju za neurologiju 2667 te na Odjeljenju za intenzivnu njegu i terapiju 2285.
Medicinsko-biohemijski laboratorij u ovom periodu je pružio skoro 10 hiljada usluga.