OB Slika

Od 17 jula i početka rada Urgentnog centra 24 sata do jutros (02.10.) u Općoj bolnici „Prim. dr. Abdulah Nakaš“ ukupno je pruženo 242 309 usluga. U ovom periodu na Urgentnom centru je bilo 7 725 pregleda a u bolnicu je na liječenje primljeno 2286 pacijenata, dok je liječenje završilo i otpušteno kući njih 2497. Ukupno je urađeno 2497 operacija (elektivne, hitne i ambulantne).
Najviše usluga je pruženo na Odjeljenju za radiologiju ukupno 17 874 te na Odjeljenju za hirurgiju 12 234. I na ostalim Odjeljenjima se broj pregleda bilježi u hiljadama. Tako je na Odjeljenju za internu medicinu bilo 6206 pregleda, Odjeljenju za ginekologiju 2895, Odjeljenju za neurologiju 1293 te na Odjeljenje za intenzivnu njegu i terapiju 2197.