radizol 1

U toku je prva faza radova u Izolatoriju u krugu Opće bolnice „Prim. dr. Abdulah Nakaš“ Sarajevo planiranog za smještaj lakše i srednje teških Covid pacijenata. Radovi se izvode u prizemlju objekta, gdje će biti prijemne ambulante, priručna laboratorija, stacionarni dio sa 40 bolesničkih kreveta te prostorije za osoblje. Građevinski i drugi radovi još uvijek traju ,a nakon njihovog završetka slijedi opremanje Izolatorija neophodnom medicinskom opremom.

radizol 2

U drugoj fazi su planirani radovi na gornjem spratu objekta. Predviđeno je da se uz hospitalni dio napravi hirurška i ginekološka operaciona sala za obavljanje porođaja COVID pozitivnim trudnicama odnosno gdje bi se vršili hiruški operativni zahvati pacijentima pozitivnim na koronavirus.