Covid 19

U okviru kontinuirane edukacije osoblja Opće bolnice „Prim. dr. Abdulah Nakaš“ na Odjeljenju za internu medicinu ove zdravstvene ustanove upriličeno je predavanje o temi : COVID-19 svakodnevna praksa“. Predavanje je održala , uz sve preporučene epidemiološke mjere , mr .sc.dr. Aida Mujaković, pulmolog.

COVID-19 je bolest koju uzrokuje novi soj koronavirusa. Virus koji uzrokuje COVID-19 pripada istoj porodici virusa kao teški akutni respiratorni sindrom (SARS), ali i neki tipovi prehlade.
Simptomi mogu uključivati groznicu, povišenu tjelesnu temperaturu, suhi kašalj i kratak dah. U težim slučajevima, infekcija dovodi do upale pluća i/ili otežanog disanja. Bolest se najčešće može manifestovati, osim navedenog, gastrointestinalnim i neurološkim simptomima. U manjem postotku slučajeva, bolest može imati i smrtan ishod.
Virus se prenosi izravnim kontaktom kapljičnim putem (kašljanje, kihanje zaražene osobe). Prenos je moguć i preko površina koje su kontaminirane virusom, a potom dodirivanjem dijelova tijela ( očiju, nosa i usta).
Postoji veća vjerojatnost da će starije osobe i osobe s komorbiditetima, najčešće u vidu hroničnih bolesti, kao što su dijabetes i srčane bolesti, razviti teže simptome bolesti.
Trenutno ne postoji odobrena vakcina za COVID-19 za primjenu u populaciji. Tretman je za sada simptomatski, a pomoć zdravstvenih radnika u ranim fazama bolesti može učiniti bolest manje opasnom.
Postoji nekoliko kliničkih ispitivanja koji procjenjuju efikasnost trenutno dostupnih lijekova u tretmanu COVID-19.
U svakom trenutku moramo biti svjesni opasnosti koju sobom nosi neodgovorno ponašanje te je jedina sigurnost nošenje zaštitnih maski, dezinfekcija ruku i održavanje socijalne distance.