ŠEFOVI MEDICINSKIH POSLOVA

 

 

ODJELJENJE ZA HIRURGIJU
Šef: prim.dr. Nermin Mahmutović, opšti hirurg
Tel: 033 285 402

Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

 

ODSJEK ZA OPĆU HIRURGIJU
Šef: Prim.doc.dr.sci.med. Samir Čustović
Tel: 033 285 445

Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

 

ODSJEK ZA OPERACIONE ZAHVATE I STERILIZACIJU
Šefica: Prim.dr.sci.med. Amina Krupalija
Tel: 033 285 453

 Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

 

ODJELJENJE ZA ORTOPEDIJU I TRAUMATOLOGIJU
Šef: Prof.dr. Mirza Biščević, spec. ortoped
Tel: 033 285 488

Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

 

ODJEL ZA OTORINOLARINGOLOGIJU
Šefica : Mr.sci.med.dr. Lejla Begović, spec. otorinolaringolog
Tel: 033 285 165, 033 285 - 166

Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

 

ODSJEK ZA UROLOGIJU
Šef: Dr. Sead Željo, spec. urolog
Tel: 033 285 265

Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

 

ODSJEK ZA OFTALMOLOGIJU
Šef: mr.sci.med.dr. Darko Ler, spec. oftalmolog
Tel: 033 285 159

Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

 

ODJELJENJE ZA INTERNU MEDICINU
Šef: Prim.mr.sci.med.dr Denis Mačkić, spec. interne medicine/subspec. kardiologije
Tel: 033 285 407

Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

 

ODSJEK ZA OPĆU INTERNU MEDICINU I GASTROENTEROLOGIJU
Šef: 
Tel: 033 285 231

Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

 

ODSJEK ZA NEHIRUŠKU INTENZIVNU TERAPIJU
Šef: dr. Bilal Oglečevac, spec.interne medicine
Tel: 033 285 254

Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

 

ODSJEK ZA KARDIOLOGIJU
Šefica: prim.dr.sci.med. Izeta Kurbašić, spec. interne medicine/subspec. kardiologije
Tel: 033 285 220

Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

 

ODSJEK ZA NUKLEARNU MEDICINU
Šef: dr. Mirza Skalonja, spec.nukl. med.
Tel: 033 285 365

Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

 

ODSJEK ZA VISKO KONTAGIOZNE BOLESTI
Šef: Dr. Ljiljana Salata, spec. infektolog,

Tel: 033 285 137 

Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

 

ODJELJENJE ZA ANESTEZIJU, REANIMACIJU I INTENZIVNU TERAPIJU
Šefica:Prim.dr. Elma Vukotić , spec. anesteziolog
Tel: 033 285 265 ili 033 285 423

Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

 

ODSJEK ZA ANESTEZIJU, REANIMACIJU I HIRURŠKU INTENZIVNU TERAPIJU
Šefica:dr. Stoja Erić , spec. anesteziolog
Tel: 033 285 265 ili 033 285 423

Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

 

ODJELJENJE ZA NEUROLOGIJU
Šefica: mr.sci.med.dr. Nermina Polimac, spec.neuropsihijatar
Tel: 033 285 291 ili 033 285 443

Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

 

ODJELJENJE ZA GINEKOLOGIJU I AKUŠERSTVO
Šefica: prim.mr.sci.med.dr. Aida Đurđević, spec. ginekologije i akušerstva
Tel: 033 285 281 ili 033 285 409

Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

 

 ODJELJENJE ZA PEDIJATRIJU
Šefica: dr. Jasmina Šlaku, spec.pedijatar
Tel: 033 285 430

Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

 

ODJELJENJE ZA FIZIKALNU MEDICINU I REHABILITACIJU
Šefica: prim.dr. Svjetlana Đozić, spec. fizijatar
Tel: 033 285 174

Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

 

ODJELJENJE ZA RADIOLOŠKU DIJAGNOSTIKU
Šefica:  Prof.dr. Amela Sofić

Tel: 033 285 149

Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

 

ODJELJENJE ZA URGENTNU MEDICINU
Šefica: dr. Merima Šišić, spec. urgentne medicine
Tel: 033 285 449

Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

 

ODSJEK ZA PATOLOGIJU SA PROSEKTUROM
Šef: prim.dr.Azur Latifagić, spec. patolog
Tel: 033 285 183

Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

 

ODJELJENJE ZA MEDICINSKU, BIOHEMIJSKU I LABORATORIJSKU DIJAGNOSTIKU
Šefica: Amila Kapidžić, spec.med. biohemije
Tel: 033 285 144

Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.


ODSJEK ZA MIKROBIOLOŠKU DIJAGNOSTIKU
Šef: dr. Azra Hodžić, spec. mikrobiologije
Tel:033 285 190

Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

 

ODJELJENJE ZA BOLNIČKU FARMACIJU
Šefica: Aida Kikić, mr.ph.
Tel: 033 285 372

Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

 

ODSJEK ZA TRANSFUZIJSKU MEDICINU
Šefica: dr. Mirna Milošević - Ašonja, spec. transfuzijske medicine
Tel: 033 285 189

Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

 

Odjeljenje za nauku, nastavu i poboljšanje kvaliteta

Šefica: Prof.dr.  Azra Husić-Selimović, spec. interne medicine, subspecijalista gastroenterohepatolog
Tel: 033 285 109

Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

 

Odsjek za bibliotečku djelatnost i biomedicinske informacije

Šefica odsjeka:
Tel: 033 285 109

Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Misija i vizija

Misija

JU OBS

AKREDITACIJA AKAZ 2024 200

CERTIFIKAT AKAZ 2024 200

Nove usluge

 0000 OBS naslovna

kabineti kardio pulmo

 

AKAZ WEB 2014

PRIJAVITE KORUPCIJU

STOP KORUPCIJI

KURS ANESTEZIJE

Plakat SAF XVI