ŠEFOVI MEDICINSKIH POSLOVA

 

 

ODJELJENJE ZA HIRURGIJU
Šef: prim.dr. Nermin Mahmutović, opšti hirurg
Tel: 033 285 402

Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

 

ODSJEK ZA OPĆU HIRURGIJU
Šef: Prim.doc.dr.sci.med. Samir Čustović
Tel: 033 285 445

Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

 

ODSJEK ZA OPERACIONE ZAHVATE I STERILIZACIJU
Šef: Prim.dr.sci.med. Namik Hadžiomerović
Tel: 033 285 453

Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

 

ODJELJENJE ZA ORTOPEDIJU I TRAUMATOLOGIJU
Šef: Prof.dr. Mirza Biščević, spec. ortoped
Tel: 033 285 488

Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

 

ODJEL ZA OTORINOLARINGOLOGIJU
Šefica : Mr.sci.med.dr. Lejla Begović, spec. otorinolaringolog
Tel: 033 285 165, 033 285 - 166

Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

 

ODSJEK ZA UROLOGIJU
Šef: Dr. Sead Željo, spec. urolog
Tel: 033 285 265

Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

 

ODSJEK ZA OFTALMOLOGIJU
Šef: mr.sci.med.dr. Darko Ler, spec. oftalmolog
Tel: 033 285 159

Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

 

ODJELJENJE ZA INTERNU MEDICINU
Šef: Prim.mr.sci.med.dr Denis Mačkić, spec. interne medicine/subspec. kardiologije
Tel: 033 285 407

Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

 

ODSJEK ZA OPĆU INTERNU MEDICINU I GASTROENTEROLOGIJU
Šef: prim.dr. Kemal Korjenić, spec.interne medicine/subspec. gastroenterolog
Tel: 033 285 231

Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

 

ODSJEK ZA NEHIRUŠKU INTENZIVNU TERAPIJU
Šef: dr. Bilal Oglečevac, spec.interne medicine
Tel: 033 285 254

Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

 

ODSJEK ZA KARDIOLOGIJU
Šefica: prim.dr.sci.med. Izeta Kurbašić, spec. interne medicine/subspec. kardiologije
Tel: 033 285 220

Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

 

ODSJEK ZA NUKLEARNU MEDICINU
Šefica: prim. dr. Mirela Džubur-Aganović, spec.nukl. med.
Tel: 033 285 365

Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

 

ODJELJENJE ZA INFEKTIVNE BOLESTI
Šef: Prim.dr. Ednan Drljević , spec. infektolog,

Tel: 033 285 433

Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

 

ODJELJENJE ZA ANESTEZIJU, REANIMACIJU I INTENZIVNU TERAPIJU
Šefica:Prim.dr. Elma Vukotić , spec. anesteziolog
Tel: 033 285 265 ili 033 285 423

Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

 

ODSJEK ZA ANESTEZIJU, REANIMACIJU I HIRURŠKU INTENZIVNU TERAPIJU
Šefica:dr. Stoja Erić , spec. anesteziolog
Tel: 033 285 265 ili 033 285 423

Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

 

ODJELJENJE ZA NEUROLOGIJU
Šefica: mr.sci.med.dr. Nermina Polimac, spec.neuropsihijatar
Tel: 033 285 291 ili 033 285 443

Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

 

ODJELJENJE ZA GINEKOLOGIJU I AKUŠERSTVO
Šefica: prim.mr.sci.med.dr. Aida Đurđević, spec. ginekologije i akušerstva
Tel: 033 285 281 ili 033 285 409

Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

 

 ODJELJENJE ZA PEDIJATRIJU
Šefica: dr. Jasmina Šlaku, spec.pedijatar
Tel: 033 285 430

Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

 

ODJELJENJE ZA FIZIKALNU MEDICINU I REHABILITACIJU
Šefica: prim.dr. Svjetlana Đozić, spec. fizijatar
Tel: 033 285 174

Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

 

ODJELJENJE ZA RADIOLOŠKU DIJAGNOSTIKU
Šef: Doc.dr.sci.med. Bilal Imširović, spec. radiolog
Tel: 033 285 149

Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

 

ODJELJENJE ZA URGENTNU MEDICINU
Šefica: dr. Merima Šišić, spec. urgentne medicine
Tel: 033 285 449

Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

 

ODSJEK ZA PATOLOGIJU SA PROSEKTUROM
Šef: prim.dr.Azur Latifagić, spec. patolog
Tel: 033 285 183

Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

 

ODJELJENJE ZA MEDICINSKU, BIOHEMIJSKU I LABORATORIJSKU DIJAGNOSTIKU
Šefica: Amila Kapidžić, spec.med. biohemije
Tel: 033 285 144

Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.


ODSJEK ZA MIKROBIOLOŠKU DIJAGNOSTIKU
Šef: prim.dr.Sead Jažić, spec. mikrobiologije
Tel:033 285 190

Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

 

ODJELJENJE ZA BOLNIČKU FARMACIJU
Šefica: Aida Kikić, mr.ph.
Tel: 033 285 372

Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

 

ODSJEK ZA TRANSFUZIJSKU MEDICINU
Šefica: dr. Mirna Milošević - Ašonja, spec. transfuzijske medicine
Tel: 033 285 189

Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

 

ODJELJENJE ZA POSLOVE ORGANIZACIJE I POBOLJŠANJA KVALITETA
Šefica: Sanela Čović, dipl. med. teh.
Tel: 033 285 277

Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.