ORL Lejla 1

Lejla Hadžić, med. tehničar na Odsijeku za ORL, Opće bolnice „Prim.dr. Abdulah Nakaš", za medicinske sestre i tehničare hirurškog odjela održala je predavanje o sestrinskoj njezi bolesnika sa traheostomom.

ORL Lejla 2

Traheotomija je hirurški zahvat kojim se otvara prednji dio traheje da bi se obezbijedilo disanja. Dijeli se na hitnu i elektivnu. Izvodi se u lokalnoj ili općoj anesteziji.
Indikacije za traheotomiju su: opstrukcija gornjeg dišnog puta, omogućavanje toalete gornjeg respiratornog trakta, pomoći respiraciju skraćenjem gornjeg dišnog puta, prevenirati aspiraciju sadržaja usne šupljine i probavnog trakta.
Traheostoma je umjetno stvoreni otvor na prednjem dijelu traheje. Može biti privremena ili trajna.
U otvor traheostome plasira se kanila koja se po potrebi fiksira. Vrste kanila: armirana s balonom, nearmirana sa balonom, plastična bez balona i metalna sa uloškom.
Uloga medicinske sestre/tehničara pri toaleti traheostome odnosno promjeni kanile je upoznati bolesnika s postupkom, smjestiti ga u sjedeći položaj, priprema pribora, asistiranje ljekaru pri izvođenju postupka.
Toaleta kanile podrazumijeva ispiranje ili izmjenu uloška i aspiraciju trahealnog sekreta.
Toaletu kanile potrebno je vršiti često, ponekad više puta dnevno. Hospitaliziranom pacijentu neophodan je stalni monitoring uz fizikalni pregled. Komplikacije kod pacijenata sa trahealnom kanilom (sestrinske dijagnoze): smanjena prohodnost dišnih puteva, ozljede kanilom, aspiracija sekreta, pomicanje kanile, hipoksija i hiperkapnija, infekcija, stvaranje fistula.
Najvažnija je saradnja sa pacijentom ukoliko je svjestan, te kordinacija i timski rad između medicinske sestre/tehničara i ljekara.

D O W N L O A D

Download icon