LogoOBS 200

 

 

PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2017 GODINU

 

Odluke o izmjenama i dopunama Plana nabavki:

Obrazac praćenja realizacije ugovora/okvirnog sporazuma:

Anex 2 dio B zakona:

Izuzeće iz primjene Zakona član 10:

Posebne odluke:

Novembar  - 2017


Oktobar - 2017

 • Informacija o pregovaračkom postupku bez objavljivanja obavještenja o nabavci usluga - Popravak gama kamere
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku roba - Oglašavanje u službenim glasilima
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku roba - Kancelarijski materijal - k.z. 17-17
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga - Popravka ortopedske bušilice
 • Informacija o pregovaračkom postupku bez objavljivanja obavještenja o nabavci usluga - Preventivno održavanje i rezervni dijelovi za interventno održavanje med.opreme proizv. GETINGE
 • Informacija o pregovaračkom postupku bez objavljivanja obavještenja o nabavci usluga - Isporuka rezervnih dijelova i potrošnog materijala za TP DANFOOS
 • Informacija o pregovaračkom postupku bez objavljivanja obavještenja o nabavci usluga - Potrošni materijal za aparat fakoemulzifikator LAUREAT
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga - Popravka gama kamere
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku roba - Totalna bezcementna i cementna endoproteza kuka
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga - Izrada projekta za ugradnju elemenata sig. sistema i protivpaničnog osvjetljenja
 • Informacija o pregovaračkom postupku bez objavljivanja obavještenja o nabavci usluga - Reagensi za hepatitis markere
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku roba - Laboratorijski potrošni materijal - Vakum sistemi i dodatci
 • Odluka o poništenju postupka javne nabavke roba - Laboratorijski potrošni materijal - Vakum sistemi i dodatci
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku roba - Potrošni materijal za aparat fakoemulzifikator Laureat

Septembar - 2017

 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku roba - Potrošni materijal za operacije Katarakte Informacijai abdominalne hirurgije
 • Odluka o poništenju postupka javne nabavke roba - Potrošni materijal za operacije katarakte i abdominalne hirurgije
 • Informacija o pregovaračkom postupku bez objavljivanja obavještenja o nabavci usluga -  Izvođenje dodatnih radova na stolariji
 • Odluka o poništenju postupka javne nabavke usluga - Nabavka i instalacija sistema kontrole pristupa i evidencije radnog vremena
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga - Izvođenje dodatnih radova kod nabavke i montaže prozora na velikom stacionaru
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku roba - Laboratorijski potrošni materijali
 • Odluka o poništenju postupka javne nabavke za nabavku roba - Laboratorijski potrošni materijali
 • Odluka o poništenju postupka javne nabavke za nabavku usluga - Izrada projekta za ugradnju elemenata sistema sigurnosnog i protivpaničnog osvjetljenja
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku roba - Potrošni materijal i rezervni dijelovi za potrebe tehničkog održavanja
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku radova - Radovi na instalaciji vodene pumpe
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku roba - Hrana po lotovima
 • Odluka o poništenju postupka javne nabavke usluga - Hrana po lotovima - LOT 3 i 5

August - 2017

 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku roba - Ginekološki preparati i glukokortikoidi II
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga - Procjena rizika ili opasnosti po lotovima
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku roba - Lijekovi - Cefalosporini
 • Informacija o pregovaračkom postupku bez objavljivanja obavještenja o nabavci usluga - Baždarenje bolničkih instrumenata
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku roba - Antidekubitalni madraci - 10 kom.
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku roba - Aparat za mjerenje intraokularne leće
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga - Izrada projekta
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku roba - Sensor cable CXDI
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga - Dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku roba - Hrana po lotovima
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku roba - Reagensi za D-Dimer za zatvoreni sistem Stratus CS
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku roba - Stub za artroskopiju, instrumenti i potrošni materijal
 • Odluka o poništenju postupka javne nabavke roba - Izvođenje radova na instalaciji vodene pumpe
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga - Preventivno i interventno održavanje medicnske opreme SIEMENS
 • Odluka o poništenju postupka javne nabavke usluga - Nabavka i instalacija sistema kontrole pristupa i evidencije radnog vremena
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga - Baždarenje bolničkih instrumenata

 Juli - 2017

 • Informacija o pregovaračkom postupku bez objavljivanja obavještenja o nabavci usluga - Preventivno i interventno održavanje medicinskih aparata Siemens
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga - Sistem za evidenciju i kontrolu radnog vremena
 • Odluka o poništenju postupka javne nabavke roba - Potrošni materijal i rezervni dijelovi za potrebe tehničkog održavanja
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku roba - Ultrazvučni 3D-4D aparat za potrebe Odjeljenja za ginekologiju
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga - Održavanje materijalno-finansijskog softwera - Dalia
 • Informacija o pregovaračkom postupku bez objavljivanja obavještenja o nabavci roba - Lijekovi - Cefalosporini
 • Informacija o pregovaračkom postupku bez objavljivanja obavještenja o nabavci roba - Lijekovi - Ostali ginekološki lijekovi
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga - Interventno održavanje medicinske opreme proizvođača PHILPS
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku radova - Izvođenje radova na rekonstrukciji operacionih sala - ZZ"GROS- COMP" 
 • Informacija o pregovaračkom postupku bez objavljivanja obavještenja o nabavci roba - Potrošni materijal - HERCEGOVINALIJEK
 • Informacija o pregovaračkom postupku bez objavljivanja obavještenja o nabavci roba - Sensor cable - SIEMENS MEDICINA

Juni - 2017

 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku roba - Lijekovi
 • Odluka o poništenju postupka javne nabavke roba -  Lijekovi - Lot 7,10,14,15
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga - Preventivno i interventno održavanje medicinske opreme ENRAF NONIUS
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga - Izvođenje podopolagačkih radova u bolničkim objektima
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku roba - Potrošni materijal za medicinske instrumente KARL STORTZ
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku roba - Potrošni materijal za aparate Olympus
 • Odluka o poništenju postupka javne nabavke roba - Interventno održavanje medicinske opreme Philips
 • Odluka o poništenju postupka javne nabavke roba - Aparat za mjerenje intraokularne leće
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga - Preventivno i interventno održavanje medicinske opreme KARL STORZ
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga - Preventivno i interventno održavanje medicinske opreme Getinge
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga - Preventivno i interventno održavanje bolničkih liftova
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga - Usluge osiguranja ljekara od opće odgovornosti i osiguranja od profesionalne odgovornosti ljekara
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku roba - Potrošni materijal aparata za hemodijafiltraciju
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga - Izvođenje radova na sanaciji operacione sale u Odjeljenju za urgentnu medicinu
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga - Nabavka i montaža prozora na velikom stacionaru - Objekat O-I
 • Informacija o pregovaračkom postupku bez objavljivanja obavještenja o nabavci usluga: Održavanje softvera za evidenciju i obračun plaća, fakturisanje medicinskih usluga i softver za kadrovsku evidenciju sa „DALIA“ d.o.o. Tuzla.
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača usluga - Interventno održavanje medicinske opreme proizvođača OLYMPUS
 • Odluka o poništenju postupka javne nabavke usluga - Preventivno i interventno održavanje medicinske opreme SIEMENS
 • Informacija o pregovaračkom postupku bez objavljivanja obavještenja o nabavci usluga: Interventno državanje medicinske opreme proizvođača PHILIPS sa MEDPOINT d.o.o Sarajevo.
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku roba - Hrana
 • Informacija o pregovaračkom postupku bez objavljivanja obavještenja o nabavci usluga - Preventivno i interventno održavanje medicinskih aparata Siemens

Maj - 2017

 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga - Obuka radnika obezbjeđenja u oblasti PPZ-a
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku roba - Ortopedska medicinska sredstva
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku roba - Nadogradnja postojećeg laporoskopskog stuba - Sonomedical
 • Informacija o pregovaračkom postupku bez objavljivanja obavještenja o nabavci roba - Preventivno i interventno održavanje opreme za fizikalnu medicinu
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga - Održavanje materijalno-finansijskog softwera
 • Informacija o pregovaračkom postupku bez objavljivanja obavještenja o nabavci usluga - Preventivno i interventno održavanje medicinskih aparata Gentinge
 • Informacija o pregovaračkom postupku bez objavljivanja obavještenja o nabavci usluga - Preventivno i interventno održavanje medicinskih aparata KARL STORTZ
 • Informacija o pregovaračkom postupku bez objavljivanja obavještenja o nabavci usluga - Preventivno i interventno održavanje medicinskih aparata Olympus
 • Informacija o pregovaračkom postupku bez objavljivanja obavještenja o nabavci usluga - Preventivno i interventno održavanje medicinskih aparata Philips
 • Informacija o pregovaračkom postupku bez objavljivanja obavještenja o nabavci usluga - Preventivno i interventno održavanje medicinskih aparata Siemens
 • Informacija o pregovaračkom postupku bez objavljivanja obavještenja o nabavci roba - Kese za odlaganje infektivnog otpada i usluge održavanja opreme za sterilizaciju infektivnog otpada sa „MES“ d.o.o. Zenica
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku roba - Potrošni materijal za potrebe operacija katarakte oka i abdominalne hirurgije
 • Odluka o poništenju postupka javne nabavke roba - Potrošni materijal za potrebe operacija katarakte oka i abdominalne hirurgije
 • Odluka o poništenju postupka javne nabavke roba - Potrošni materijal za laboratoriju Vakum epruvete
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Hrana, mjesec JUNI, LOT3 i 5
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Kese za odlaganje infektivnog otpada i usluge održavanja opreme za odlaganje infektivnog otpada

April - 2017

 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku roba - Antidekubitalni madraci - 18 komada
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga - Interventno održavanje medicinske opreme General electric
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga - Servisiranje, certificiranje i ispitivanje protupožarne opreme po lotovima
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku roba - Reagensi i potrošni materijal za Cobas b221
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga - Popravka CT aparata SIEMENS
 • Informacija o pregovaračkom postupku bez objavljivanja obavještenja o nabavci usluga - Održavanje materijalno-finansijskog softwera
 • Informacija o pregovaračkom postupku bez objavljivanja obavještenja o nabavci roba - Potrošni materijal za aparate OLYMPUS
 • Informacija o pregovaračkom postupku bez objavljivanja obavještenja o nabavci roba - Potrošni materijal za aparate Karl Stortz
 

Mart - 2017

  • Informacija o pregovaračkom postupku bez objavljivanja obavještenja o nabavci roba - Kese za sterilizaciju
  • Informacija o pregovaračkom postupku bez objavljivanja obavještenja o nabavci usluga - Održavanje opreme General electric
  • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Advokatske usluge
  • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Medicinska sredstva - Materijali od PVC-a
  • Odluka o poništenju postupka izbora najpovoljnijeg ponuđača - Medicinska sredstva - Materijali od PVC-a
  • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Potrošni materijal za laboratorijski i za medicinske aparate
  • Odluka o poništenju izbora najpovoljnijeg ponuđača - Potrošni materijal za laboratorijski i za medicinske aparate
  • Odluka o poništenju izbora najpovoljnijeg ponuđača - Podopodlogački radovi
  • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Izvođenje građevinskih radova u bolničkim objektima
  • Odluka o poništenju izbora najpovoljnijeg ponuđača - Kese za odlaganje i sterilizaciju infektivnog otpada
  • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Servisiranje, ispitivanje i certificiranje protiv požarne opreme
  • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Hrana, mjesec APRIL lot 3 i lot 5
  • Informacija o pregovaračkom postupku bez objavljivanja obavještenja o nabavci usluga - Servis CT aparata SIEMENS
  • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Izvođenje radova za obilježavanje i sanaciju površina za parking u krugu bolnice
  • Informacija o pregovaračkom postupku bez objavljivanja obavještenja o nabavci roba - Reagensi i potrošni materijal za zatvoreni sistem za acidobazni analizator Cobas b221
  • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga - Održavanje automatike i termovizijsko snimanje ACING d.o.o
 

Januar - Februar 2017

 • Informacija o pregovaračkom postupku bez objavljivanja obavještenja o nabavci roba - Potrošni materijal za elektrohiruršku platformu
 • Poziv za dostavu ponuda - Obrazovni seminari
 • Poziv za dostavu ponuda - Ugostiteljske usluge
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Usluga revizije fin. izvještaja za 2016. godinu
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Potrošni material za elektrohiruršku plaftormu Force Triad
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Hrana, mjesec MART lot 3 i lot 5

Javne nabavke

JN OBS

UO OBS

Certifikat za kvalitet

AKAZ WEB 2014

Pisma pacijenata

Pisma pacijenata