LogoOBS 200

 

 

PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2017 GODINU

 

Odluke o izmjenama i dopunama Plana nabavki:

Obrazac praćenja realizacije ugovora/okvirnog sporazuma:

Anex 2 dio B zakona:

Izuzeće iz primjene Zakona član 10:

Posebne odluke

Novembar  - 2017

Pisma pacijenata

Pisma pacijenata

Javne nabavke

JN OBS

Certifikat za kvalitet

AKAZ WEB 2014