LogoOBS 200

 

 

PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2017 GODINU

 

Odluke o izmjenama i dopunama Plana nabavki:

Obrazac praćenja realizacije ugovora/okvirnog sporazuma:

 POSEBNE ODLUKE:

August - 2017

Pisma pacijenata

Pisma pacijenata

Javne nabavke

JN OBS

Certifikat za kvalitet

AKAZ WEB 2014

Prvi kurs iz akušerskih operacija

Letak Program Kursa Page 1