Juni - 2017

 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku roba - Lijekovi
 • Odluka o poništenju postupka javne nabavke roba -  Lijekovi - Lot 7,10,14,15
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga - Preventivno i interventno održavanje medicinske opreme ENRAF NONIUS
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga - Izvođenje podopolagačkih radova u bolničkim objektima
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku roba - Potrošni materijal za medicinske instrumente KARL STORTZ
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku roba - Potrošni materijal za aparate Olympus
 • Odluka o poništenju postupka javne nabavke roba - Interventno održavanje medicinske opreme Philips
 • Odluka o poništenju postupka javne nabavke roba - Aparat za mjerenje intraokularne leće
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga - Preventivno i interventno održavanje medicinske opreme KARL STORZ
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga - Preventivno i interventno održavanje medicinske opreme Getinge
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga - Preventivno i interventno održavanje bolničkih liftova
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga - Usluge osiguranja ljekara od opće odgovornosti i osiguranja od profesionalne odgovornosti ljekara
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku roba - Potrošni materijal aparata za hemodijafiltraciju
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga - Izvođenje radova na sanaciji operacione sale u Odjeljenju za urgentnu medicinu
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga - Nabavka i montaža prozora na velikom stacionaru - Objekat O-I
 • Informacija o pregovaračkom postupku bez objavljivanja obavještenja o nabavci usluga: Održavanje softvera za evidenciju i obračun plaća, fakturisanje medicinskih usluga i softver za kadrovsku evidenciju sa „DALIA“ d.o.o. Tuzla.
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača usluga - Interventno održavanje medicinske opreme proizvođača OLYMPUS
 • Odluka o poništenju postupka javne nabavke usluga - Preventivno i interventno održavanje medicinske opreme SIEMENS
 • Informacija o pregovaračkom postupku bez objavljivanja obavještenja o nabavci usluga: Interventno državanje medicinske opreme proizvođača PHILIPS sa MEDPOINT d.o.o Sarajevo.
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku roba - Hrana
 • Informacija o pregovaračkom postupku bez objavljivanja obavještenja o nabavci usluga - Preventivno i interventno održavanje medicinskih aparata Siemens

Pisma pacijenata

Pisma pacijenata

Javne nabavke

JN OBS

Certifikat za kvalitet

AKAZ WEB 2014