August - 2017

 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku roba - Ginekološki preparati i glukokortikoidi II
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga - Procjena rizika ili opasnosti po lotovima
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku roba - Lijekovi - Cefalosporini
 • Informacija o pregovaračkom postupku bez objavljivanja obavještenja o nabavci usluga - Baždarenje bolničkih instrumenata
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku roba - Antidekubitalni madraci - 10 kom.
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku roba - Aparat za mjerenje intraokularne leće
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga - Izrada projekta
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku roba - Sensor cable CXDI
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga - Dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku roba - Hrana po lotovima
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku roba - Reagensi za D-Dimer za zatvoreni sistem Stratus CS
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku roba - Stub za artroskopiju, instrumenti i potrošni materijal
 • Odluka o poništenju postupka javne nabavke roba - Izvođenje radova na instalaciji vodene pumpe
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga - Preventivno i interventno održavanje medicnske opreme SIEMENS
 • Odluka o poništenju postupka javne nabavke usluga - Nabavka i instalacija sistema kontrole pristupa i evidencije radnog vremena
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga - Baždarenje bolničkih instrumenata

Javne nabavke

JN OBS

UO OBS

Certifikat za kvalitet

AKAZ WEB 2014

Pisma pacijenata

Pisma pacijenata