Oktobar - 2017

 • Informacija o pregovaračkom postupku bez objavljivanja obavještenja o nabavci usluga - Popravak gama kamere
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku roba - Oglašavanje u službenim glasilima
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku roba - Kancelarijski materijal - k.z. 17-17
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga - Popravka ortopedske bušilice
 • Informacija o pregovaračkom postupku bez objavljivanja obavještenja o nabavci usluga - Preventivno održavanje i rezervni dijelovi za interventno održavanje med.opreme proizv. GETINGE
 • Informacija o pregovaračkom postupku bez objavljivanja obavještenja o nabavci usluga - Isporuka rezervnih dijelova i potrošnog materijala za TP DANFOOS
 • Informacija o pregovaračkom postupku bez objavljivanja obavještenja o nabavci usluga - Potrošni materijal za aparat fakoemulzifikator LAUREAT
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga - Popravka gama kamere
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku roba - Totalna bezcementna i cementna endoproteza kuka
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga - Izrada projekta za ugradnju elemenata sig. sistema i protivpaničnog osvjetljenja
 • Informacija o pregovaračkom postupku bez objavljivanja obavještenja o nabavci usluga - Reagensi za hepatitis markere
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku roba - Laboratorijski potrošni materijal - Vakum sistemi i dodatci
 • Odluka o poništenju postupka javne nabavke roba - Laboratorijski potrošni materijal - Vakum sistemi i dodatci
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku roba - Potrošni materijal za aparat fakoemulzifikator Laureat

Javne nabavke

JN OBS

UO OBS

Certifikat za kvalitet

AKAZ WEB 2014

Pisma pacijenata

Pisma pacijenata