ANTIBIO

Komisija za kontrolu rezistencije na antibiotike Kantona Sarajevo- KRAK organizator je naučnog skupa pod nazivom: „Nepravilna upotreba antibiotika predstavlja rizik za sve nas“. Skup će biti održan u ponedjeljak, 20.11.2017. godine u Općoj bolnici „Prim. dr. Abdulah Nakaš“ u terminu od 12,00 do 14,00 sati. Povod za ovaj stručni skup je Evropski dan svjesnosti o antibioticima i svjetska sedmica svjesnosti o antibioticima.

Javne nabavke

JN OBS

UO OBS

Certifikat za kvalitet

AKAZ WEB 2014

Pisma pacijenata

Pisma pacijenata