new Izolatorium

U Općoj bolnici "Prim. dr. Abdulah Nakaš" danas je održan sastanak o rekonstrukciji bivše garnizone ambulante u krugu ove zdravstvene ustanove planirane za Covid bolnicu.

Sastanku su prisustvovali predstavnici Vlade Kantona Sarajevo na čelu s Farukom Kapidžićem, ministrom prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša te predstavnicima kantonalnog Zavoda za izgradnju i UNDP-a. Iz Opće bolnice sastanku su prisustvovali predsjednik Upravnog odbora dr. Sead Željo, prim. dr. Davorka Matković, anesteziolog i prim. dr. Ednan Drljević, infektolog i član Senata Opće bolnice.
Na sastanku se govorilo o potrebnim građevinskim radovima, kako bi se ovaj objekat najbrže osposobio za Covid bolnicu.
Prijedlog Opće bolnice je da se rekonstrukcija vrši u dvije faze a prva bi bila osposobljavanje prvog sprata kako bi se pacijenti mogli primati u najkraćem roku. U sljedećoj fazi bi se radila ozbiljnija rekonstrukcija drugog sprata , paralelno dok traje liječenje pacijenata.
-Cilj nam je da se što prije smjeste pacijenti i da Covid bolnica bude u punoj funkciji u periodu kada se očekuje pojačan priliv pacijenata oboljelih od koronavirusa i sezonske gripe. Planirali smo da za sedam dana počnu radovi, a očekujemo da budu gotovi za 100. To bi bio optimalan rok i najbitnije je da će sve biti gotovo prije dolaska sezonske gripe - rekao je nakon sastanka dr. Drljević.