OBS Naslovna white 2018

U Vladi Kantona Sarajevo danas je održan sastanak o daljim koracima za uspostavljanje " Covid bolnice" u okviru Opće bolnice "Prim. dr. Abdulh Nakaš", kojem su uz članove Vlade prisustvovali predstavnici Zavoda za izgradnju KS i UNDP-a , a iz Opće bolnice prim. dr. Davorka Matković, anesteziolog i prim. dr. Ednan Drljević, infektolog.
Sastanak je bio konstruktivan i tehničke prirode, gdje su se sa UNDP-om dogovarali koraci rekonstrukcije garnizone ambulante i stacionara . Ponuđena su dva prijedloga i kao i naredni koraci za izradu projektne dokumentacije kako bi se što brže osposobio objekat, jer je izgubljeno dosta vremena.
-Dogovoreni su primarni koraci, da se objekat prebaci u vlasništvo Opće bolnice što je trebalo biti urađeno davno, potom izrada projektne dokumentacije, rekonstrukcija prostora koji se uvodi u bolnički kapacitet, kao i nabavka opreme- kaže prof. dr. Ismet Gavrankapetanović, direktor Opće bolnice "Prim. dr. Abdulah Nakaš",
Važno je da se sagleda ozbiljnost trenutka i građanima Sarajeva ponudi trajno i izvanredno rješenje što prije - poručuje Gavrankapetanović.
Naglasio je da je Vlada KS obećala mogućnost zapošljavanja dodatnog medicinskog kadra i time bi Kanton Sarajevo konačno riješio na ozbiljan način svoj problem - zaključio je Gavrankapetanović.
Naredni sastanak je zakazan za ponedjeljak .