SastranakDZOBS

Predstavnici Opće bolnice „Prim. dr. Abdulah Nakaš“ na čelu s prof. dr. Ismetom Gavrankapetanovićen, direktorom ove zdravstvene ustanove te doktorima Mirjanom Malenica, Merimom Šišić i Seadom Željo, posjetili su JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo.

Domaćin kolegama iz Opće bolnice je bio dr. Muhamed Ahmić, generalni direktor Doma zdravlja KS te prof.dr Zaim Jatić, dr. Emina Turkić i dr. Enes Šačić.
Tema sastanka je bila put pacijenta, a zaključak je da on bude brži i konkretniji, u smislu jasno definiranih koraka od primarnog ka sekundarnom i tercijarnom nivou zdravstvene zaštite i obratno.
Predstavnici Opće bolnice “Abdulah Nakaš” pohvalili su dosadašnji nivo saradnje između dvije zdravstvene ustanove, a razgovaralo se i o njenom unaprijeđenju, kao i poboljšanju zdravstvenih usluga, a sve u cilju što boljeg tretmana pacijenata.
Prisutni su zaključili da ovakvi susreti u budućnosti trebaju postati praksa, kako bi se izbjegle sve eventualne nejasnoće.