(Skraćene preporuke Udruženja endokrinologa i dijabetologa u BIH prema preporukama IDF i WHO)

Dijabetees

Kako je dijabetes hronična bolest, razumljiva su pitanja i zabrinutost oko infekcije COVID-19. Osobe oboljele od šećerne bolesti, posebno stariji od 65 godina i oni koji imaju lošu regulaciju glikemije, imaju povećan rizik od nekih infekcija i često mogu imati lošije ishode. Koronavirus može izazvati teže simptome i komplikacije kod ljudi koji imaju dijabetes, jednako kao i kod starijih ljudi, bolesnika s drugim hroničnim stanjima, kao što su karcinom, popuštanje srca ili hronična bolest pluća.
Osobe sa šećernom bolešću spadaju u kategoriju visokog rizika koje mogu dobiti ozbiljne bolesti ukoliko dobiju virus.


Preporuke za smanjivanje mogućnosti izlaganja virusu i zaštiti zdravlja:

Osobe sa dijabetesom trebaju unaprijed planirati što učiniti prije nego se razbole. Osobe moraju imati kontakt informacije njihovog pružatelja zdravstvene zaštite i da se pobrinu da kod kuće imaju odgovarajuću zalihu lijekova i potrepština za praćenje glukoze u krvi, tako da ne bi trebali napuštati kuću ako se razbole. Bolesnci ,koji boluju od šećerne bolesti, uvijek trebaju imati dostupne lijekove, inzulin, iglice, lancete, trakice, rehidracijske otopine, šećer, glukagon i svu drugu opremu potrebnu za kontrolu šećerne bolesti.
- Potrebno je provjeravati glikemiju svakih 2 do 3 sata ili češće i korigirati hiperglikemiju
- Insulin: uvijek nastaviti primjenjivati inzulin unatoč bolesti kako bi se izbjegla dijabetička ketoacidoza, vjerojatno će biti potrebne veće doze inzulina, nego uobičajeno
- Ugljeni hidrati: osigurati unos ugljikohidrata i piti dosta tekućine (od 30 do 100 ml/sat). Ako je glikemija visoka piti tekućinu bez šećera, ugljikohidrata, a ako je glikemija niska piti tekućinu sa šećerom.
- Ketoni : ako ste na inzulinu pratite znake ketoze / zadah na aceton / i ako se pojavi odmah telefonom kontaktirajte svog ljekara.
Također je potrebno pratiti temperaturu.
Osobe na inzulinskoj pumpi moraju misliti na potrošni materijal koji uključuje i baterije! Osim toga, jako je važno imati dugodjelujući inzulin u zalihi (Levemir, Toujeo, Tresiba, Lantus…) za slučaj kvara inzuliske pumpe. Njega nije lako nabaviti preko recepta ako ste na pumpi, ali pokušajte objasniti situaciju liječniku ili zamoliti prijatelja dok još nije kriza. (op. ur.)

 

Smjernice za osobe sa dijabetesom tipa 1

Tokom perioda bolesti:
- Nikada ne treba prekinuti liječenje inzulinom
- Možda će biti potrebno povećati dozu insulina i možda će biti potrebno uzeti dodatne doze

Brzo djelujući inzulin za snižavanje nivoa šećera u krvi
- Nivo glukoze u krvi treba provjeravati najmanje na četiri sata
- Puno slatkih napitaka treba piti kako bi se izbjegla dehidracija
- Idealni nivo šećera u krvi treba biti između 6-10 mmol/l (110-180 mg/dl)

Svi koji imaju T1D trebali bi imati test trake za praćenje šećera u krvi, a po mogućnosti i trake za testiranje na ketone tokom bolesti i drugih razdoblja kada je nivo glukoze u krvi visoka. Ako je test za ketone pozitivan, tada treba tražiti bolničko liječenje.Ako nemate test za ketone, pratite zadah na aceton.

Praćenje vrijednosti ŠUK-a

PreporukeDijab2020

 

Smjernice za osobe sa dijabetesom tipa 2


Osobe sa dijabetesom tipa 2 trebale bi provjeriti razvijaju li sljedeće simptome koji mogu biti indikativni za visoku razinu šećera u krvi:
- Žeđ / suha usta
- Povećano mokrenje (to može dovesti do dehidracije)
- Umor
- Gubitak težine
- Zadah na aceton

Smjernice za osobe sa dijabetesom tipa 2 na tabletama:
Ako osoba s T2D uzima tablete metformina, možda će biti potrebno da se privremeno pauzira sa uzimanjem istih. Ovo se obično savetuje ako osoba ima tešku infekciju ili postane dehidrirana.
Ako je potrebno prestati uzimati metformin, potrebno je uvesti alternativno liječenje dok se ne nastavi ponovno liječenje metforminom (to može uključivati i druge tablete za dijabetes ili čak inzulin, ovisno o porastu šećera u krvi) , uz konsultaciju ljekara.
Osobama na preparatima sulfonilureje potrebno je češće testiranje šećera u krvi kako bi se osiguralo da im nivo glukoze u krvi ne padne prenisko (hipoglikemija) i da redovito nadziru dijabetes. Osobe sa T2D trebale bi održavati nivo glukoze u krvi između 6 i 10 mmol/l (110 i 180 mg/dl). Možda će trebati testirati nivo glukoze u krvi najmanje dva puta dnevno.
Smjernice za osobe sa dijabetesom tipa 2 na inzulinu:
Osobe sa dijabetesom tipa 2 na inzulinu moraju imati glukometar i senzore za samomjerenje nivoa glukoze u krvi kod kuće. Cilj bi trebao biti održavanje nivoa glukoze u krvi između 6 i 10 mmol/l [110 i 180 mg/dl].
- Ako nivo glukoze u krvi ostane iznad 10 mmol/l (180 mg/dl), trebali bi povećati dozu inzulina. Često će biti potrebno dodatno testiranje glukoze u krvi. Testiranje treba obaviti svaka četiri sata, posebno ako je nivo glukoze u krvi visok (preko 15 mmol/l [270 mg/dl]).
- Za sve nejasnoće prvo kontaktirajte telefonom porodičnog ljekara.
- Obavezno se jednom dnevno telefonom javljajte porodici ili susjedima .
Upozorite ih, da bi vam se mogla desiti hipo ili hiperglikemija i da tada niste sposobni da se javite te da oni trebaju reagirati.