Korona virus

Korona virusi spadaju u grupu Koronaviride, radi se o RNK virusima sklonim brzim mutacijama. Posljednji detektovani je virus je 2019-n CoV. Ovi virusi cirkulišu među životinjama kao što su mačke, šišmiši, kamile. Prvi slučajevi oboljenja ljudi su zabilježeni na ribljoj pijaci u Wuhanu u Kini, koja je odmah zatvorena. Otkriveno je preko 500 slučajeva bolesti u Kini, kod 17 pacijenata sa smrtnim ishodom, kao i slučajevi u Tajlandu, Japanu i Južnoj Koreji.
Kod ljudi mogu izazvati razne forme oboljenja, od blažih formi poput prehlade do teških formi u vidu pneumonije, osobito kod hroničnih bolesnika. Bolest se prenosi sa životinje na čovjeka, ali je moguć i prenos sa čovjeka, na čovjeka. Još uvijek su nesigurni podaci o putevima prenosa, ali je izvjestan prenos virusa respiratornim putem.
Pneumonija se manifestuje povišenom temperaturom, otežanim disanje, kašljem.
Liječenje je simptomatsko: daju se antipiretici, po potrebi antitusici , potrebno je mirovanje i unos dosta tečnosti.
Opasnost od širenja virusa je u avionskom saobraćaju, te je Svjetska zdravstvena organizacija preduzela mjere i dala smjernice za prevenciju širenja virusa na većim aerodromima u svijetu.
Iz Zavoda za javno zdravstvo FBiH su data uputstva za osobe koje putuju avionom, primjenu osnovnih mjera za smanjenje rizika prenosa akutnih respiratornih infekcija. Tu spadaju: izbjegavanje bliskog kontakta sa osobama sa akutnom respiratornom infekcijom, pranje ruku i sve ostale osnovne higijenske mjere u cilju sprječavanja širenja infekcije. Vakcina protiv ovog virusa još nije pronađena.