Gripa Influenza

Gripa je zarazno, virusno respiratorno oboljenje koje se javlja epidemijski, svake godine, u zimskim mjesecima. Uzročnici gripe su tri tipa virusa influence: A,B i C. Gripa je sezonsko oboljenje koje se lako prenosi i širi i mnogo je opasnija od obične prehlade zbog češćih i težih komplikacija.
Za razliku od prehlade gripa počinje naglo, sa povišenom temperaturom prvih dana i općim simptomima kao što su kostobolja, glavobolja i malaksalost a tek nakon par dana se javljaju gušobolja kijavica i suhi kašalj. Trajanje bolesti je obično 7 do 10 dana. Prehlada je blaža virusna infekcija disajnih organa, počinje postepeno, kraćeg je trajanja i rjeđe su kompikacije.
Komplikacije gripe se češće javljaju kod hroničnih bolesnika i starijih osoba i mogu prolongirati bolest do mjesec dana. Najčešće komplikacije gripe su: sinusitis, otitis, laringitis, bronhitis i pneumonija. Veoma i po život opasna kompikacija kod djece je Reyov sindrom kada dolazi do oštećenja mozga i jetre, a povezan je sa uzimanjem acetilsalicilne kiseline koja je stoga kontraidikovana za obaranje povišene temperature kod gripe.
Liječenje gripe podrazumijeva odmaranje i simptomatsku terapiju: upotrebu antipiretika za obaranje povišene temperature, antitusika, unos dovoljno tečnosti, čajeva, vitamina C, a hroničnim bolesnicima se ordinira i antivirusna terapija.
Ukoliko dođe do pojave simptoma kao što su: kratak dah, otežano disanje, bol u prsima, ošamućenost, povraćanje ili ako povišena temperatura duže potraje, što sve ukazuje na moguće komplikacije, neophodno se odmah javiti ljekaru.
U slučaju sekundarnih bakterijskih komplikacija, superinfekcije, potrebno je da infektolog odredi i odgovarajući antibiotik.
Prevencija gripe je najvažnija mjera kada se ima u vidu velika zaraznost i ozbiljnost oboljenja.
Najbolja prevencija gripe je aktivna imunizacija stanovništva koja se preporučuje osobama starijim od 65 godina, hroničnim bolesnicima i zdravstvenim radnicima.
I u Općoj bolnici „Prim.dr. Abdulah Nakaš“ Sarajevo je u toku vakcinacija zdravstvenih radnika tetravalentnom vakcinom, Vaxigrip tetra.
U sezoni gripe treba izbjegavati veće skupove i kontakt sa oboljelim. Veoma je korisna zaštita upotrebom zaštitnih maski osobito u kolektivima. Također ,preporučuje se redovno pranje ruku, kod kašlja upotreba maramica i provjetravanje prostorija.


Pripremila: prim.dr. Nina Hrabač, spec. infektolog