NeonatalRean1

Povodom Svjetskog dana reanimacije, koji se obilježava 16. oktobra, za osoblje Opće bolnice“Prim.dr. Abdulah Nakaš“ Sarajevo je upriličeno prigodno predavanje o osnovama Neonatalne reanimacije.
Predavanje je održano u saradnji sa Centrom za srce a predavač je bio mr.sci.dr. Mirza Halimić spec. pedijatar.

NeonatalRean2

Najčešći uzoroci rane neonatalne smrtnosti prema podacima kojima raspolaže Zavod za javno zdravstvo FBiH od 2015. godine su: respiratorni distres, asfiksija, porođaji vezani za kraću trudnoću i malu porođajnu težinu novorođenčeta, druge kongenitalne malformacije te kongenitalne malformacije srčanog septuma.

U našoj zemlji je usvojen protokol za reanimaciju koji je podržan od Udruženja neonatologa BiH, a koji je zasnovan na principima i postupcima Američke akademije za pedijatriju.

Na današnjem predavanju ukazano je na značaj Neonatalne reanimacije, postupcima, poznavanju dijagrama reanimacije, opremi i lijekovima te timskom radu . Neka novorođenčad bez riziko faktora će zahtjevati reanimaciju, uključujući asistiranu ventilaciju.
Respiratorno zatajanje-većina novorođenčadi koja zahtjeva reanimaciju imaju zdravo srce. Veoma mali broj novorođenčadi će trebati kompresije grudnog koša ili primjenu lijekova.
Ključni princip – Ventilacija pluća je najvažnija i najefikasnija radnja u neonatalnoj reanimaciji.
Koraci kojima se evaluira i reanimira novorođenče su podjeljeni u 5 blokova:
1. Incijalna procjena
2. Airway(A)
3. Breathing(B)
4. Circulation (C)
5. Drugs (D)

Poseban fokus je stavljen na komunikaciju i timski rad.
Timski rad i dobra komunikacija su osnove vještine neonatalne reanimacije.
Loš timski rad i komunikacija dovode do smrtnih ishoda koji su se mogli prevenirati.