SKAobs

Prema deklaraciji Svjetske Zdravstvene organizacije (WHO) iz 2001. godine svaka žena ima pravo na bezbolan porod, kao i na odbijanje sedacije ako želi aktivno sudjelovati u vođenju i dovršenju svoga poroda. U skladu sa kontinuiranim nastojanjem da se poboljšaju uslovi porođaja u Općoj bolnici „Prim.dr. Abdulah Nakaš“, nedavno je dr. Ivan Keser ,specijalista anesteziologije i reanimatologije boravio u Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla, gdje je održana Peta škola akušerske anestezije.
Voditelji škole su bili eminentni stručnjaci iz oblasti akušerske anestezije, prof. dr. Edward Ed Riley, dr. Jalal Nanji i dr Neil Kalariya sa Stanford University, USA.
Ovaj tim američkih ljekara eksperata, održao je radionicu iz praktičnog dijela i stručna predavanja na kojima su se razmatrale teme iz područja akušerske anestezije, s akcentom na regionalnu anesteziju i analgeziju u porođaju.
Voditelji, kao i polaznici škole ovu edukaciju su ocijenili vrlo uspješnom. Izrazili su nadu da će se nastaviti održavanje ove vrste edukacija s ciljem povećanja procenta primjene regionalne anestezije i analgezije pri prirodnom porodu, kao i porodu Carskim rezom, te na taj način doprinijeti sigurnijem i lakšem porođaju, odnosno omogućiti porodiljama njihovo zakonsko pravo na bezbolan porod.
Iz Opće bolnice upućuju posebnu zahvalnost kolegama anesteziolozima iz Univerzitetsko kliničkog centra Tuzla na prijateljskom prijemu, profesionalnom odnosu i nesebičnom prenošenju stečenog znanja i iskustva učesnicima edukacije.

SKAobs2