zzsdio 1U organizaciji Udruženja specijalista javnozdravstvenih disciplina FBiH i Sekcije specijalista socijalne medicine sa organizacijom i ekonomikom u Općoj bolnici „Prim. dr. Abdulah Nakaš“, održan je stručni skup o problemima organiziranja zdravstvene zaštite školske djece i omladine u Federaciji BiH. Učesnici skupa su ukazali na probleme i nedostatke koji opterećuju ovu oblast zdravstvene zaštite te su predložili načine za njeno poboljšanje i kvalitetan i održivi razvoj. Pored ostalog je naglašeno da se posebna pažnja treba posvetiti preventivnoj zdravstvenoj zaštiti djece i omladine kao i redovnim sistematskim pregledima na kojima se na vrijeme mogu otkriti zdravstveni problemi koje je onda lakše liječiti i izliječiti.

zzsdio 2 Također, je ukazano na potrebu većeg angažmana zdravstvenih radnika ali i društva u cjelini. Stručnom skupu su prisustvovali predstavnici svih kantonalnih zavoda za javno zdravstvo iz FBIH, te predstavnici resornih ministarstava.

Misija

Javne nabavke

JN OBS

UO OBS

Certifikat za kvalitet

AKAZ WEB 2014

Pisma pacijenata

Pisma pacijenata