Dijabetes 2016 OB 2

Povodom predstojećeg Svjetskog dana borbe protiv dijabetesa, u utorak,14. novembra ove godine, u Općoj bolnici "Prim. dr. Abdulah Nakaš" za sve zainteresirane građane će biti upriličena akcija besplatnog pregleda šećera u krvi, koja će trajati od 09,00.do 14,00. sati.
Osoblje Odjeljenja za internu medicinu Opće bolnice će vršiti preglede pacijenata i davati korisne savijete o ovoj bolesti, kao i preporuke za njenu prevenciju. Također, svi pacijenti će dobiti i pisane edukativne brošure o dijabetesu. Pozivamo građane da se odazovu našoj akciji i izmjere šećer, posebno ukoliko su malaksali, često su žedni i mokre.

Dijabetes 2016 OB 4
Šećerna bolest predstavlja poremećaj nivoa šećera u krvi kojeg regulira žlijezda gušterača (panekreas), kada gušterača prestane potpuno ili djelimično proizvoditi hormon inzulin. U tom slučaju stanice ne dobivaju hranu potrebnu za život. Najrasprostranjeniji su Tip 1 i Tip 2 dijabetesa, a poseban oblik bolesti je gestacijski dijabetes koji se javlja kod trudnica.
Dijabetes je veliki zdravstveni problem današnjice. Procjenjuje se da od dijabetesa u svijetu trenutno boluje oko 400 miliona ljudi. U BiH se taj broj kreće oko 280.000. Dijabetes ako se rano otkrije i ako počne terapija na vrijeme, nije toliko opasna bolest. Međutim, statistika pokazuje da samo 6,25 posto oboljelih drže dijabetes pod kontrolom, odnosno da polovina dijabetičara uopće nije svjesna te bolesti.
Svjetski dan borbe protiv dijabetesa – šećerne bolesti obilježava se 14. novembra u više od 160 zemalja svijeta, pod vodstvom Međunarodne federacije za dijabetes (IDF). Svjetski dan šećerne bolesti ustanovljen je 1991. Međunarodna dijabetes federacija i Svjetska zdravstvena organizacija formirane su kao odgovor na rastuću zabrinutost i brigu za oboljele od dijabetesa.

Javne nabavke

JN OBS

UO OBS

Certifikat za kvalitet

AKAZ WEB 2014

Pisma pacijenata

Pisma pacijenata