KRV ils

Druga  ovogodišnja akcija dobrovoljnog darivanja krvi za uposlenike  Opće bolnice „Prim. dr. Abdulah Nakaš“ Sarajevo  bit će organizirana u četvrtak, 10.08.2017. godine  od 8,30 do 14,00 sati.  Akciju organizira Odsjek za transfuzijsku medicinu Opće bolnice,   u saradnji sa Crvenim krstom/križom Općine Centar Sarajevo.

Isključivo zdrava osoba može biti darovalac krvi.Zakonom je regulirano da su to osobe od 18 do 65 godina, tjelesne mase iznad 50 kg .Zdrava osoba može darivati krv više puta tokom godine. U toku jedne kalendarske godine  muškarci  krv mogu darivati 4, a žene 3 puta .

Javne nabavke

JN OBS

UO OBS

Certifikat za kvalitet

AKAZ WEB 2014

Pisma pacijenata

Pisma pacijenata