0000 OBS Naslovna 2022

U posljednja 24 sata na hospitalizaciju u Opću bolnicu „ Prim. dr. Abdulah Nakaš“ primljena su 64 pacijenata, a 75 je otpušteno iz Ustanove. Na Urgentnom centru je pregledana su 104 pacijenata, od kojih je 10 primljeno na bolničko liječenje.
U ovoj zdravstvenoj ustanovi jučer je bilo ukupno 1.277 pregleda, među kojima je 289 urađeno na Odjeljenju za radiološku dijagnostiku, 164 Odsjeku za kliničku laboratoriju, 115 Kabinetu za ortopediju , 63 Kabinetu za akušerstvo, 60 Kabinetu za urologiju, 58 Odsjeku za nuklearnu medicinu, 50 Kabinetu za otorinolaringologiju, 44 u Savjetovalištu za dermatologiju, 42 Kabinetu za opću hirurgiju , 39 Kabinetu za neurologiju, 26 Kabinetu za opću internu medicinu,18 Kabinetu za pulmologiju, 16 Kabinetu za pedijatriju, 16 Kabinetu za gastroenteralnu gastroskopiju ,16 Kabinetu za fizikalnu medicinu itd.
U ovoj zdravstvenoj ustanovi jučer su rođene 2 beba, a u operacionim salama je urađeno 17 operacija i to 4 hitne i 13 planiranih. Ukupno je pruženo 4.597 zdravstvenih usluga.