Na adresu Opće bolnice svakodnevno stižu usmene i pismene pohvale za rad uposlenika bolnice.

Ovom prilikom izdvajamo samo neke dijelove pisama i mejlova koja su stigla u našu zdravstvenu ustanovu.

Svjetski Dan Bolesnika1

Poštovani,

jučer sam izašao iz Vaše ustanove.
Ocjena... Sve petice.
Od doktora, spremačice, medicinskih sestara, bolničara... do bifea. Zaista.

Još jednom Velika hvala na Svemu!

S poštovanjem,

Amir Hadžimehmedović

Javne nabavke

JN OBS

UO OBS

Certifikat za kvalitet

AKAZ WEB 2014

Pisma pacijenata

Pisma pacijenata