foto1

U posljenja 24 sata u Covid odjel Opće bolnice " Prim. dr. A bdulah Nakaš" na hospitalizaciju je primljeno šest pacijenata, a devet je otpušteno sa bolničkog liječenja.
Od ukupno 64 hospitalizovana pacijenta 16 je na intenzivnoj njezi, 2 pacijenta su na respiratoru-invazivnoj ventilaciji ,5 je na respiratoru-neinvazivnoj ventilaciji, a 2 pacijenta su na visokom protoku kisika.
Tokom proteklog dana u Općoj bolnici je bilo ukupno 1.227 pregleda,5.788 pruženih zdravstvenih usluga, 4 poroda ,a u operacionim salama je urađeno 26 operacija.
Na bolničko liječenje je primljeno 48 pacijenata, a 75 je otpušteno iz ustanove.