Za specijalizante i ljekare Odjeljenja za urgentnu medicinu Opće bolnice „Prim. dr. Abdulah Nakaš“, te sve ostale zainteresovane, održano je predavanje u okviru koga su prikazana dva slučaja iz prakse ovog odjeljenja.

Predavači su bili dr. Eldina Bešlagić „Retrosternalna bol - dijagnostičke dileme“ i dr. Lejla Balić-Prašević „Bol u grudima“.

Retrosternalna bol, te pozitivan biohumoralni status, kao klasični simptomi koji potvrđuju dijagnozu akutne koronarne bolesti, često dovodi u zabludu ljekara pri dijagnosticiranju.

Prikazana su dva slučaja čije tegobe su najčešće dileme kod postavljanja pravilne dijagnoze.

Predavanja CUM  28-01-1

Prvi pacijent je primljen na Odjeljenje urgentne medicine sa bolom u grudnom košu i gušenjem, povišenim vrijednostima serumskih enzima, a bez promjena na EKG-u. Kliničke sumnje na postojanje kardijalnog zbivanja kod bolesnika su isključene, s obzirom da je vrijednost troponina 12 sati nakon pojave prvih simptoma bila u referentnom intervalu; da je ultrazvučna dijagnostika pokazala uvećanu žučnu kesu lako zadebljanog zida i sa par hiperehogenih promjena (kalkulusi), te pankreas jakih odjeka.

Vodeći simptom, bol u grudnom košu, predstavljao je osnovni zbunjujući faktor pri postavljanju ispravne dijagnoze.

Ključni element za postavljanje definitivne dijagnoze je bio ultrazvuk abdomena.

Predavanja CUM  28-01-2

Kod drugog pacijenta naglasak je na ranom i tačnom prepoznavanju vodećih simptoma kardijalnog zbivanja, kako bi se stanje moglo promptno tačno dijagnosticirati i liječiti, te na edukaciji pacijenata u smislu prevencije bolesti.

Predavanja CUM  28-01-3

D O W N L O A D  P R E Z E N T A C I J A

 

Retrosternalna bol: Dijagnostički dileme - Case report

Download icon

Bol u grudima - Case report

Download icon