osnovci 16032021

Učenici VIII2 razreda sarajevske osnovne škole Mustafa Busuladžić , danas su osoblju Covid tima Opće bolnice „Prim. dr. Abdulah Nakaš „ uručili svoje poruke i crteže koji su inspirisani radom „heroja u bijelom„ a kao znak zahvalnosti i pažnje za medicinske radnike za sve što rade u ovom teškom vremenu pandemije Covid-19.
Kemal Bjelak, njihov razrednik je uz ove crteže sa predivnim porukama, koje su nas dirnule i razveselile, donio j i tortu koju su kupili učenici.

osnovci 16032021 2Mahir Pekić, glavni med.tehničar, prim.dr. Ednan Drljević i nastavnik Kemal Bjelak
U ime osoblja Covid odjela učenicima se najsrdačnije zahvalio prim. dr. Ednan Drljević, uz poruku da budu odgovorni i da se pridržavaju preporučenih mjera, da čuvaju sebe i druge , ali i da tako direktno pomažu i zdravstvenim radnicima.