OBS naslovna

Na Urgentnom centru Opće bolnice „Prim. dr. Abdulah Nakaš“ tokom jučerašnjeg dana je pregledano 111 pacijenata i urađene su 4 ambulantne operacije. U bolnicu su primljena 44 pacijenta i isto toliko ih je otpušteno. Planiranih operacija je jučer urađeno 18 a hitnih operativnh zahvata je bilo 5.
Proteklog dana na Odjeljenju za radiologiju je bilo ukupno 550 pregleda:CT dijagnostika 24 pregleda , UZ dijagnostika 355 pregleda, Muskoskeletna dijagnostika 115 pregleda, RTG pluća 28 pregleda, kontrastnih pregleda 6, MRI pregledi 16 i aplikacija kontrasta 6.


Pregledi na specijalističko konsultativnim službama 03.09.2020.g / do 14.00.h/
Odjeljenje za hirurgiju:
Kabinet za ortopediju 101 pregled, Kabinet za opću hirurgiju 36 pregleda i 3 ambulantne operacije, Kabinet za urologiju 36 pregleda, Kabinet za cistoskopiju 14 i Kabinet za oftalmologiju 25 pregleda.

Odjeljenje za internu medicinu:
Na Kabinetu za opću internu medicinu jučer je bilo 10 pregleda, Kabinetu za dermatovenerologiju 29, Kabinetu za infektologiju 8 i u Savjetovalištu za dijabetes 4 pregleda.

Kabinet za gastroenetrologiju: ukupno 13 pregleda, 3 gastroskopije i 1 kolonoskopija .
Kabinet za kardiologiju: ukupno 13 kardioloških pregleda,5 ultrazvukova srca i 1 holtermonitoring.
Na Kabinetu za pulmologiju ukupno je bilo 24 pregleda i 1 spirometrija .

Odjeljenje za anesteziju: ukupno 20 pregleda.
Odjeljenje za ginekologiju i akušerstvo: ukupno 48 pregleda i to 20 ginekoloških i 28 akušerskih te 1 porod.
Odjeljenje za neurologiju: ukupno 38 pregleda .
Nuklearna medicina: ukupno 42 pregleda, 3 Scintigrafije, 24 pregleda na Kabinetu za nuklearnu medicinu i 15 hormonalnih statusa .
Odjeljenje za fizikalnu medicinu: ukupno 10 pregleda.
Odjeljenje za pedijatriju: ukupno 22 pregleda.(Odsjek za opću pedijatriju 3 pregleda, Odsjek za dnevnu bolnicu i prijem 5, Odsjek za neonatologiju 6 i ambulantnih pregleda 8).

Ukupan broj pregleda izvršenih na specijalističko – konsultativnim službama od uvođenja novog načina rada/od 17.07. do 04.09.2020.godine, do 7.00.h
U ovom periodu na Urgentnom centru je bilo 5056 pregleda i 419 prijema u bolnicu preko Urgentnog centra.
Ukupno je u bolnicu primljen 1301 pacijent a otpušteno njih 1480.
Ambulantnih operacija je bilo 249, elektivnih 635 a hitnih operativnih zahvata 1170.
Na Odjeljenju za radiologiju je bilo ukupno 10 759 pregleda : Kontrastna dijagnostika 28, Muskuloskeletna dijagnostika 3598, CT dijagnostika 888,UZ dijagnostika 4701 i MRI dijagnostika 474.
Odjeljenje za hirurgiju:
Opća hirurgija 1357 pregleda , ambulantne operacije (preko kabineta) 100, Urologija 3556 pregleda , Cistoskopija 112, Ortopedija 3964, Plastična hirurgija 105,Vaskularna hirurgija 392, Otorinolaringologija 627, Audiovestibulometrija 201, Timpanometrija 11 i Oftalmologija 692 pregleda.
Odjeljenje za anesteziju i intenzivnu terapiju-Anesteziološka ambulanta 564 pregleda.
Odjeljenje za internu medicinu : Kabinetu za opću internu medicinu 501 pregled, Kabinet za dermatovenerologiju 1040, Kabinet za infektologiju 71 i Savjetovalište za dijabetes 140 pregleda.

Na Kabinetu za kardiologiju je bilo 376 kardioloških pregleda,125 ultrazvukova srca,32 ergometrije,47 holtermonitoringa,8 scintigrafija miokarda sa farmakološkim opterećenjem.

Na Kabinetu za pulmologiju je bilo 550 pregleda, 14 spirometrija, 16 pleuralnih punkcija i 4 bronhoskopije.
Odjeljenje za nuklearnu medicinu ukupno 973 usluge.
Odjeljenje za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju:ukupno 421 pregled.

Na Ginekološko-akušerskom kabinetu je urađeno 436 ginekoloških i 742 akušerska pregleda.
Odjeljenje za neurologiju: ukupno 672 neurološka pregleda, na Kabinetu za neurologiju je bilo 472 Kabinetu za TCD 21, Kabinetu za CDKSV 63, EEG 21 i EMNG 16 pregleda.
Na Odjeljenju za pedijatriju je bilo 970 pregleda.
Odsjek za opću pedijatriju 180, Odsjek za dnevnu bolnicu i prijem 116,
Odsjek za neonatologiju 271, ambulantni pregledi 104 ,usluge pružene roditeljima /PCR/ 36.