rtg kon 1

Dr. Anesa Čengić i dr.med.sci. Bilal Imširović, ljekari Opće bolnice „Prim. dr. Abdulah Nakaš“ , učestvovali su na nedavno održanom XV Balkanskom kongresu radiologa u Budimpešti. Kongres je trajao od 12.do 14. 10. 2017. godine i okupio je eminentna imena iz oblasti radiologije sa prostora Balkana te predstavnike Evropskog udruženja radiologa i Udruženja radiologa Japana, koji su iznijeli najnovija dostignuća i trendove u radiologiji, kao i vlastita iskustva iz različitih oblasti dijagnostičke i interventne radiologije. Ovaj naučni skup po imenima predavača, temama i broju učesnika,je drugi po veličini u Evropi, odmah iza Evropskog kongresa radiologa, koji se svake godine održava u Beču.

Pisma pacijenata

Pisma pacijenata

Javne nabavke

JN OBS

Certifikat za kvalitet

AKAZ WEB 2014