OBS white

Opća bolnica „Prim. dr. Abdulah Nakaš“ upriličit će Simpozij o temi: „Beskrvno liječenje - ekonomski aspekti, tehnike i rizici“, u četvrtak, 14.09.2017. godine, s početkom u 10,00. sati.


Ljekarska komora Kantona Sarajevo će učesnicima dodijeliti certifikat, a predviđeno je i bodovanje i to za predavače 10, a slušaoce 5 bodova.
Za ovaj skup, na kojem će govoriti eminentni stručnjaci, nije predviđena kotizacija i ulaz je slobodan.


Detaljan Program možete pogledati Ovdje!

Pisma pacijenata

Pisma pacijenata

Javne nabavke

JN OBS

Certifikat za kvalitet

AKAZ WEB 2014