U Općoj bolnici “Prim. dr. Abdulah Nakaš” , drugi put ove godine, je održana akcija dobrovoljnog darivanja krvi. Akciju je organizirao Odsjek za transfuzijsku medicinu Opće bolnice (OTM ), u saradnji sa Zavodom za transfuzijsku medicinu FBiH i Crvenim krstom/križom Općine Centar Sarajevo. S obzirom da je ljetni period i vrijeme godišnjih odmora ukupno je prikupljeno 17 doza dragocijene tečnosti.
krv 2017

Pisma pacijenata

Pisma pacijenata

Javne nabavke

JN OBS

Certifikat za kvalitet

AKAZ WEB 2014

Prvi kurs iz akušerskih operacija

Letak Program Kursa Page 1