Januar - Februar 2017

  • Informacija o pregovaračkom postupku bez objavljivanja obavještenja o nabavci roba - Potrošni materijal za elektrohiruršku platformu
  • Poziv za dostavu ponuda - Obrazovni seminari
  • Poziv za dostavu ponuda - Ugostiteljske usluge
  • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Usluga revizije fin. izvještaja za 2016. godinu
  • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Potrošni material za elektrohiruršku plaftormu Force Triad
  • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Hrana, mjesec MART lot 3 i lot 5

Pisma pacijenata

Pisma pacijenata

Javne nabavke

JN OBS

Certifikat za kvalitet

AKAZ WEB 2014