Mart - 2017

  • Informacija o pregovaračkom postupku bez objavljivanja obavještenja o nabavci roba - Kese za sterilizaciju
  • Informacija o pregovaračkom postupku bez objavljivanja obavještenja o nabavci usluga - Održavanje opreme General electric
  • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Advokatske usluge
  • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Medicinska sredstva - Materijali od PVC-a
  • Odluka o poništenju postupka izbora najpovoljnijeg ponuđača - Medicinska sredstva - Materijali od PVC-a
  • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Potrošni materijal za laboratorijski i za medicinske aparate
  • Odluka o poništenju izbora najpovoljnijeg ponuđača - Potrošni materijal za laboratorijski i za medicinske aparate
  • Odluka o poništenju izbora najpovoljnijeg ponuđača - Podopodlogački radovi
  • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Izvođenje građevinskih radova u bolničkim objektima
  • Odluka o poništenju izbora najpovoljnijeg ponuđača - Kese za odlaganje i sterilizaciju infektivnog otpada
  • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Servisiranje, ispitivanje i certificiranje protiv požarne opreme
  • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Hrana, mjesec APRIL lot 3 i lot 5
  • Informacija o pregovaračkom postupku bez objavljivanja obavještenja o nabavci usluga - Servis CT aparata SIEMENS
  • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Izvođenje radova za obilježavanje i sanaciju površina za parking u krugu bolnice
  • Informacija o pregovaračkom postupku bez objavljivanja obavještenja o nabavci roba - Reagensi i potrošni materijal za zatvoreni sistem za acidobazni analizator Cobas b221
  • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga - Održavanje automatike i termovizijsko snimanje ACING d.o.o
 

Pisma pacijenata

Pisma pacijenata

Javne nabavke

JN OBS

Certifikat za kvalitet

AKAZ WEB 2014