April - 2017

  • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku roba - Antidekubitalni madraci - 18 komada
  • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga - Interventno održavanje medicinske opreme General electric
  • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga - Servisiranje, certificiranje i ispitivanje protupožarne opreme po lotovima
  • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku roba - Reagensi i potrošni materijal za Cobas b221
  • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga - Popravka CT aparata SIEMENS
  • Informacija o pregovaračkom postupku bez objavljivanja obavještenja o nabavci usluga - Održavanje materijalno-finansijskog softwera
  • Informacija o pregovaračkom postupku bez objavljivanja obavještenja o nabavci roba - Potrošni materijal za aparate OLYMPUS
  • Informacija o pregovaračkom postupku bez objavljivanja obavještenja o nabavci roba - Potrošni materijal za aparate Karl Stortz
 

Javne nabavke

JN OBS

UO OBS

Certifikat za kvalitet

AKAZ WEB 2014

Pisma pacijenata

Pisma pacijenata