Maj - 2017

 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga - Obuka radnika obezbjeđenja u oblasti PPZ-a
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku roba - Ortopedska medicinska sredstva
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku roba - Nadogradnja postojećeg laporoskopskog stuba - Sonomedical
 • Informacija o pregovaračkom postupku bez objavljivanja obavještenja o nabavci roba - Preventivno i interventno održavanje opreme za fizikalnu medicinu
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga - Održavanje materijalno-finansijskog softwera
 • Informacija o pregovaračkom postupku bez objavljivanja obavještenja o nabavci usluga - Preventivno i interventno održavanje medicinskih aparata Gentinge
 • Informacija o pregovaračkom postupku bez objavljivanja obavještenja o nabavci usluga - Preventivno i interventno održavanje medicinskih aparata KARL STORTZ
 • Informacija o pregovaračkom postupku bez objavljivanja obavještenja o nabavci usluga - Preventivno i interventno održavanje medicinskih aparata Olympus
 • Informacija o pregovaračkom postupku bez objavljivanja obavještenja o nabavci usluga - Preventivno i interventno održavanje medicinskih aparata Philips
 • Informacija o pregovaračkom postupku bez objavljivanja obavještenja o nabavci usluga - Preventivno i interventno održavanje medicinskih aparata Siemens
 • Informacija o pregovaračkom postupku bez objavljivanja obavještenja o nabavci roba - Kese za odlaganje infektivnog otpada i usluge održavanja opreme za sterilizaciju infektivnog otpada sa „MES“ d.o.o. Zenica
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku roba - Potrošni materijal za potrebe operacija katarakte oka i abdominalne hirurgije
 • Odluka o poništenju postupka javne nabavke roba - Potrošni materijal za potrebe operacija katarakte oka i abdominalne hirurgije
 • Odluka o poništenju postupka javne nabavke roba - Potrošni materijal za laboratoriju Vakum epruvete
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Hrana, mjesec JUNI, LOT3 i 5
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Kese za odlaganje infektivnog otpada i usluge održavanja opreme za odlaganje infektivnog otpada

Javne nabavke

JN OBS

UO OBS

Certifikat za kvalitet

AKAZ WEB 2014

Pisma pacijenata

Pisma pacijenata