Juli - 2017

 • Informacija o pregovaračkom postupku bez objavljivanja obavještenja o nabavci usluga - Preventivno i interventno održavanje medicinskih aparata Siemens
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga - Sistem za evidenciju i kontrolu radnog vremena
 • Odluka o poništenju postupka javne nabavke roba - Potrošni materijal i rezervni dijelovi za potrebe tehničkog održavanja
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku roba - Ultrazvučni 3D-4D aparat za potrebe Odjeljenja za ginekologiju
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga - Održavanje materijalno-finansijskog softwera - Dalia
 • Informacija o pregovaračkom postupku bez objavljivanja obavještenja o nabavci roba - Lijekovi - Cefalosporini
 • Informacija o pregovaračkom postupku bez objavljivanja obavještenja o nabavci roba - Lijekovi - Ostali ginekološki lijekovi
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga - Interventno održavanje medicinske opreme proizvođača PHILPS
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku radova - Izvođenje radova na rekonstrukciji operacionih sala - ZZ"GROS- COMP" 
 • Informacija o pregovaračkom postupku bez objavljivanja obavještenja o nabavci roba - Potrošni materijal - HERCEGOVINALIJEK
 • Informacija o pregovaračkom postupku bez objavljivanja obavještenja o nabavci roba - Sensor cable - SIEMENS MEDICINA

Javne nabavke

JN OBS

UO OBS

Certifikat za kvalitet

AKAZ WEB 2014

Pisma pacijenata

Pisma pacijenata