Septembar - 2017

 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku roba - Potrošni materijal za operacije Katarakte Informacijai abdominalne hirurgije
 • Odluka o poništenju postupka javne nabavke roba - Potrošni materijal za operacije katarakte i abdominalne hirurgije
 • Informacija o pregovaračkom postupku bez objavljivanja obavještenja o nabavci usluga -  Izvođenje dodatnih radova na stolariji
 • Odluka o poništenju postupka javne nabavke usluga - Nabavka i instalacija sistema kontrole pristupa i evidencije radnog vremena
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga - Izvođenje dodatnih radova kod nabavke i montaže prozora na velikom stacionaru
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku roba - Laboratorijski potrošni materijali
 • Odluka o poništenju postupka javne nabavke za nabavku roba - Laboratorijski potrošni materijali
 • Odluka o poništenju postupka javne nabavke za nabavku usluga - Izrada projekta za ugradnju elemenata sistema sigurnosnog i protivpaničnog osvjetljenja
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku roba - Potrošni materijal i rezervni dijelovi za potrebe tehničkog održavanja
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku radova - Radovi na instalaciji vodene pumpe
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku roba - Hrana po lotovima
 • Odluka o poništenju postupka javne nabavke usluga - Hrana po lotovima - LOT 3 i 5

Javne nabavke

JN OBS

UO OBS

Certifikat za kvalitet

AKAZ WEB 2014

Pisma pacijenata

Pisma pacijenata