Projekat poboljšanja kvaliteta u Općoj bolnici

akaz 2016 cert 01

Opća bolnica "Prim. dr. Abdulah Nakaš" je ustanova koja pruža sekundarni nivo zdravstvene zaštite. Prije tri mjeseca počeo je planirani dvogodišnji proces akreditacije sa pratećom edukacijom, kako bi se poboljšao kvalitet zdravstvene zaštite. Projekat se realizuje u saradnji sa Agencijom za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu FBiH (AKAZ).
Ovim programom edukacije obuhvaćeni su uposlenici svih organizacionih jedinica, članovi Komisije za kvalitet, koordinatori zaduženi za kvalitet odjela kao i svi šefovi i glavne sestre odjeljenja/odsjeka. Prva grupa polaznika je završila edukaciju i dodjeljeni su im certifikati.
akaz 2016 cert 02
Dosadašnji polaznici edukacije između ostalog su odslušali i aktivno učestvovali u predavanjima o sljedećim temama (modulima):

 • Koncept kvaliteta i poboljšanje kvaliteta zdravstvene zaštite
 • Uspostava sistema kvaliteta i akreditacijski standardi
 • Dokumentirane politike i procedure
 • Sistemi prigovora-žalbi i Programi poboljšanja kvaliteta
 • Samoocjena i vanjska ocjena
 • Pravna i etička načela, Sigurnost pacijenta–upravljanje rizikom
 • Prijavljivanje incidentnih situacija
 • Zdravstveni indikatori
 • Strateško planiranje
 • Sestrinska dokumentacija
 • Klinički putevi klinička revizija, Kliničke vodilje itd.

Polovinom decembra ove godine u pripremi za akreditaciju bit će uključeni i obučeni kadrovi AKAZ-a, kako bi se osoblje Opće bolnice brže i bolje pripremilo za proces akreditacije u skladu sa važećim akreditacijskim standardima.

akaz 2016 cert 1

 
Više članaka...
Anketa
Da li ste imali iskustva sa korupcijom u Bolnici?
 
Javne nabavke

JN OBS

Lokacija bolnice

adres

Certifikat za kvalitet

AKAZ WEB 2014