Za osoblje Odjeljenja za urgentnu medicinu Opće bolnice “Prim. dr. Abdulah Nakaš“, na kojem se zbrine i po 250 pacijenata različitih zahtjeva i patologije, upriličeno je predavanje o temi komunikacija. Predavanje su održale Mahira Poljak, pedagog i Aldijana Zagorac, psiholog iz Porodičnog savjetovališta Kantona Sarajevo. Predavači su se bavili općim pojmom komunikacije i različitim profilima osoba koje u određenim situacijama odreaguju na sebi svojstven način.

Komcum1

Svaki pacijent zaslužuje najbolju uslugu. U Općoj bolnici „Prim. dr. Abdulah Nakaš“ uposlenici se maksimalno trude da slijede ovu maksimu i profesionalno obavljaju svoje radne zadatke. Uprkos tome, ponekad se nađu u neugodnim situacijama i trpe verbalne napade od pacijenata. Kako se treba ponašati i komunicirati u ovakvim situacijama govorilo se na održanom predavanju.
Preporučen je asertivan način komuniciranja, jer je sigurno put do rješenja i ostvarenja benefita na obostranu korist.
Asertivnost je ponašanje koje karakteriše samouvjerena komunikacija svjesna sopstvenih prava i vrijednosti. Podrazumijeva iskazivanje misli, osjećanja i uvjerenja na direktan, iskren i socijalno prihvatljiv način, uz uvažavanje prava drugih ljudi. Ovo ponašanje karakteriše samopoštovanje, koje je jednako poštovanju prava i vrijednosti druge osobe.
Asertivna osoba zauzima životnu poziciju, ja vrijedim, ti vrijediš. Ona poštuje tuđe mišljenje i stavove, i to ne znači da se mora slagati sa njima. Na taj način čuva svoje granice i dostojanstvo u situacijama kada postoji realna opasnost da bude izmanipulisana.

Komcum3

Neki od elemenata koji nam pomažu da riješimo problem u komunikaciji je da slušamo pažljivo sagovornika te da poštujemo osobu s kojom razgovaramo. Nažalost, u našem okruženju sve smo više svjesniji pasivno- agresivnog ponašanja, koje je po svojoj prirodi praćeno aktivnom rušilačkom energijom.
Sintagma pasivno – agresivno ponašanje je sama po sebi kontradiktorna.

Komcum2
Pasivno agresivno ponašanje generalno karakteriše pasivno suprostavljanje zahtjevima radnog i socijalnog okruženja, praćeno odugovlačenjem, tvrdoglavošću, mrzovoljnošću i neefikasnošću. Ovakvo ponašanje potiče od nesposobnosti da se ljutnja i frustracija izraze na zdrav način.
Osobe koje manifestuju pasivno – agresivno ponašanje izbjegavaju svoje obaveze tako što ih zaboravljaju.One nikada nisu odgovorne za svoje postupke, i uvijek je neko drugi kriv za ono što se događa.
Nije lako mjenjati druge, ali trebamo početi mjenjati sebe.

Pisma pacijenata

Pisma pacijenata

Javne nabavke

JN OBS

Certifikat za kvalitet

AKAZ WEB 2014

Prvi kurs iz akušerskih operacija

Letak Program Kursa Page 1