Odjeljenje za urgentnu medicinu Opće bolnice „Prim. dr. Abdulah Nakaš“ Sarajevo za potrebe pacijenata ove ustanove izradilo je dvije informaciono-edukacione brošure za pacijente a koje govore o prevenciji hipertenzije i karcinoma dojke. Autorica tekstova za brošure je dr. Eldina Bešlagić.

Prevencija hipertenzije 20171345 1

Hipertenzija je medicinski izraz koji se koristi za povišene vrijednost krvnog pritiska. Kod zdravih osoba optimalna vrijednost krvnog pritiska trebala bi biti oko 120/80 mmHg. Ako je krvni pritisak trajno 140/90 mmHg i više, radi se o hipertenziji. U navedenom primjeru, "gornja" brojka 140 izražava pritisak koji se stvara prilikom otkucaja srca (sistolički krvni pritisak), a "donja" brojka 90 predstavlja pritisak u krvnim sudovima kad se srce odmara (dijastolički krvni pritisak).
U brošuri „Prevencija hipertenzije“ naći ćete osnovne informacija o vrstama hipertenzije, najčešćim simptomima, riziko faktorima i na koji način se povećan krvni pritisak može prevenirati.

Prevencija karcinoma dojke 2017 1

Rak dojke je najčešća maligna bolest žena u razvijenom svijetu, premda, vrlo rijetko, od raka dojke mogu oboljeti i muškarci. Skoro polovina žena koje obole od raka dojke razviju i metastatsku bolest. To znači da su se tumorske stanice odvojile od tumora u dojci te putem krvi ili limfe dospjele do udaljenih dijelova tijela, gdje se zaustave i počinju daljnji rast i razmnožavanje, odnosno stvaraju novi tumor.
U brošuri „Prevencija karcinom dojke“ dobićete informaciju o toke koje su rizične grupe pacijenata kada je ova bolest u pitanju, te detaljna uputstva o samopregledu dojki kao prvom koraku kojeg možete sami učiniti u prevenciji ove zloćudne bolesti.

Brošure možete preuzeti OVDJE!

Pisma pacijenata

Pisma pacijenata

Javne nabavke

JN OBS

Certifikat za kvalitet

AKAZ WEB 2014

Prvi kurs iz akušerskih operacija

Letak Program Kursa Page 1